Samsung Galaxy Memo — pomniejszony Note

Dodano: 29.06.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Sam­sung wpadł na pomysł, by stworzyć urządze­nie, które przy­pom­i­nało­by Note’a za sprawą rysi­ka S‑Pen, lecz różniło się od niego mniejszy­mi wymi­ara­mi. Tak najłatwiej opisać Sam­sun­ga Galaxy Memo, który przed­premierowo wyciekł do sieci.

Samsung Galaxy Mega — nowa, wielka linia urządzeń

Dodano: 02.04.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Oczy­wiś­cie smart­fony Galaxy Mega będą jed­nak nieco mniejsze 😉

Z każdym rok­iem przekątne smart­fonów ros­ną i ros­ną. Sam­sung co praw­da ma już swo­je ogromne Note’y, lecz wkrótce może­my się doczekać kole­jnej linii urządzeń, które będą jeszcze bardziej przytłaczać swy­mi rozmi­ara­mi.

SGS II i Note otrzymają Androida 4.2.2, Note II, SGS III i SGS 4 z Androidem 5.0

Dodano: 18.03.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , , ,

 

Sam­sung bard­zo śmi­ało pod­chodzi do tem­atu aktu­al­i­zowa­nia swoich urządzeń. Ogłosił właśnie, że update do Androi­da 4.2.2 otrzy­ma m.in. dwulet­ni Galaxy S II. Co więcej, zapowiedzi­ał nawet, które smart­fony dostaną Androi­da 5.0, którego ist­nie­nie nie zostało jeszcze nawet ofic­jal­nie potwierd­zone.

Samsung Galaxy Note III — ekran 5,9″ i ośmiordzeniowy procesor?

Dodano: 09.03.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Co praw­da nie doszło jeszcze do ujawnienia Sam­sun­ga Galaxy S IV, lecz w niczym to nie przeszkadza pow­stawa­niu plotkom o trze­ciej gen­er­acji tableto­fonu Sam­sun­ga — Galaxy Note III. Sam­sung — jak widać — intere­su­je się pro­ce­so­ra­mi o ośmiu rdzeni­ach.

8 na 10 najpopularniejszych urządzeń z Androidem to Samsungi — kompletna dominacja Korei

Dodano: 10.02.2013 Kategorie: Android, Motorola, Newsy, Samsung Tagi: , , , , , , , , ,

To, że Sam­sung dzierży palmę pier­wszeńst­wa pod wzglę­dem sprzedawanych smart­fonów z Androi­dem, wiemy nie od dziś. Raport firmy Loc­a­lyt­ics pozwala nam spo­jrzeć na to, jak wyglą­da pier­wsza dziesiąt­ka najpop­u­larniejszych urządzeń z sys­te­mem Google’a i jak na dłoni widać, że Sam­sung po pros­tu jest bezkonkuren­cyjny.

Szykuje się nam Samsung Galaxy Note 8.0. Nie grzeszy pięknością…

Dodano: 22.01.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Tablety, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , , ,

 

Seria Galaxy Note stwor­zona przez Sam­sun­ga jest kojar­zona niemal całkowicie z tableto­fon­a­mi. Jest to błąd, gdyż w jej skład wchodzi także dziesię­ciocalowy tablet. Już wkrótce zostanie zaprezen­towany kole­jny, tym razem ośmiocalowy Note. Jeśli zdję­cie nie kłamie, będzie on wyróż­ni­ał się… fatal­nym wyglą­dem!

Samsung Galaxy Note otrzymuje Jelly Beana 4.1.2 z przecieku

Dodano: 30.11.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: , , , , , ,

Dobrze wiedzieć, że Sam­sung nie zapom­i­na o swoich starszych smart­fonach. Sam­sung Galaxy Note to kole­jny smart­fon kore­ańskiego pro­du­cen­ta, na którym moż­na już zain­stalować Androi­da Jel­ly Bean. Nieste­ty, na razie jeszcze w wer­sji nie­fi­nal­nej.

Nokia Lumia 900, Samsung Galaxy Note i inne smartfony w szalonych cenach w Orange

Dodano: 23.11.2012 Kategorie: Android, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Operatorzy, Pozostałe modele telefonów, Samsung, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Jeśli zamierza­cie spraw­ić sobie nowy smart­fon, zwróć­cie uwagę na najnowszą ofer­tę Orange — w jego nowej pro­mocji po nieba­gatel­nej obniżce ceny moż­na otrzy­mać cho­ci­aż­by Nok­ię Lumia 900, LG Swif­ta L9 czy Sam­sun­ga Galaxy Note.

Wyciekło zdjęcie przedniego panelu Samsunga Galaxy Note II

Dodano: 16.08.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Tablety, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Prze­cie­ki, prze­cie­ki… My, redak­torzy, je uwiel­bi­amy. Zwłaszcza wtedy, gdy doty­czą bard­zo ważnych nad­chodzą­cych pre­mier. Co powiecie w na fotografię przed­niego pan­elu Note’a II?

Chris Weber ostrzega: Nokia planuje coś wielkiego

Dodano: 16.08.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Samsung, Tablety, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , ,

Chris Weber, pra­cown­ik Nokii do spraw mar­ketingu i sprzedaży radzi Sam­sun­gowi, by ten strzegł się Finów. Powo­dem jest nad­chodzą­ca gen­er­ac­ja Lumii.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002