Samsung Galaxy Note III Lite — tańsza wersja flagowca Samsunga już wkrótce

Dodano: 02.01.2014 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , ,

Samsung_Galaxy_Note_3_31

Sam­sung Galaxy Note III to obec­nie naj­moc­niejszy smart­fon w ofer­cie Sam­sun­ga. Fir­ma zamierza wyko­rzys­tać pop­u­larność Note’a i stworzyć jego słab­szy odpowied­nik dla mniej wyma­ga­ją­cych klien­tów.

Samsung Galaxy Note III otrzyma 3 nowe wersje kolorystyczne

Dodano: 02.12.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: ,

Sam­sung Galaxy Note III będzie dostęp­ny w trzech nowych intere­su­ją­cych wer­s­jach kolorysty­cznych: czer­wonym, zło­to-białym i zło­to-czarnym.

Japończycy otrzymają topowy model Samsunga na wyłączność

Dodano: 08.10.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

samsung-galaxy-j-leak

Sam­sung Galaxy J to smart­fon, który mógł­by zyskać naprawdę duże zain­tere­sowanie. Nieste­ty, będzie ofer­owany jedynie w Japonii i nam nie będzie dane z niego sko­rzys­tać.

Nowości Samsunga na targach IFA — Note 3 i Note 10.1

Dodano: 05.09.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: , ,

q09-03_16-06-15vs_verge_super_wide

Tar­gi IFA 2013 trwa­ją w najlep­sze! Sam­sung zgod­nie z wcześniejszy­mi infor­ma­c­ja­mi zaprezen­tował nowego Galaxy Note’a, tablet, oraz swój pier­wszy inteligent­ny zegarek. Nie zabrakło też nowej odsłony dziesię­ciocalowego table­tu.

Samsung Galaxy Note III może otrzymać aparat nagrywający filmy w 4K

Dodano: 27.08.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , ,

1368086201_495015410_13-Samsung-Galaxy-Note-Rs21500-Price-is-Negotiable-

Sam­sung Galaxy Note III coraz bliżej, więc dowiadu­je­my się o nim coraz to więcej rzeczy. Kore­ańskie mate­ri­ały pra­sowe mówią o tym, że ten tableto­fon może otrzy­mać aparat z możli­woś­cią nagry­wa­nia filmów w rozdziel­czoś­ci 4K oraz będzie w stanie odt­warzać pli­ki audio w jakoś­ci  24-bit/192KHz.

Samsung sugeruje, że na targach IFA 2013 pojawi się Galaxy Note III

Dodano: 06.08.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , ,

samsung-unpacked-2

Sam­sung Galaxy Note III to jeden z naj­goręcej wyczeki­wanych smart­fonów tego roku. Do tej pory mogliśmy jedynie domyślać się, że zostanie zaprezen­towany pod­czas Berlińs­kich targów IFA 2013. Ter­az Sam­sung daje nam znak, który to potwierdza.

Samsung pokaże smartwatcha na targach IFA

Dodano: 27.07.2013 Kategorie: Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , ,

Smart­watche, choć obec­nie nie są zbyt pop­u­larne, to sza­cu­je się, że w niedalekiej przyszłoś­ci będą czymś niemal tak pop­u­larnym, jak table­ty. Jest to możli­we, gdyż wkrótce swo­je inteligentne zegar­ki mają pokazać czołowi pro­du­cen­ci smart­fonów. Wśród nich jest Sam­sung.

Nowe doniesienia na temat Samsunga Galaxy Note III

Dodano: 26.07.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Źródło wprost z Kor­ei Połud­niowej poin­for­mowało o nowych szczegółach na tem­at Sam­sun­ga Galaxy Note’a III. Nad­chodzą­cy tableto­fon Sam­sun­ga ma otrzy­mać wyświ­et­lacz o przekąt­nej 5,7″.

Samsung pokaże w przyszłym tygodniu nowy procesor Exynos 5 Octa

Dodano: 19.07.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Pier­wszy Exynos 5 Octa został pokazany na początku tego roku. Kil­ka miesię­cy później trafił do Sam­sun­ga Galaxy S4. Koniec końców okaza­ło się, że ta jed­nos­t­ka niez­nacznie ustępu­je mocą jed­nos­tkom Qual­com­ma. Sam­sung jed­nak nie zamierza się pod­dawać i już w tym tygod­niu pokaże nam nowy pro­ce­sor z linii Exynos 5 Octa.

Samsung Galaxy Note III na zdjęciach — prawda czy fejk?

Dodano: 10.06.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Sam­sung Galaxy Note III to urządze­nie, na które z pewnoś­cią warto czekać. Nieste­ty, jego pre­miera ma nastąpić we wrześniu, lecz już ter­az może­my oglą­dać zdję­cia z wycieku, które rzeko­mo go przed­staw­ia­ją.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002