Jeszcze wczo­raj infor­mowal­iśmy Was o Sam­sun­gu Galaxy S II Plus, a ter­az okazu­je się, że nie jest to jedy­na pró­ba stworzenia ulep­szonej wer­sji obec­nego mod­elu przez Sam­sun­ga. Dołączy do niego Galaxy Nexus ochrzc­zony jako ‘Supe­ri­or”. Jest na co czekać!