Sam­sung wprowadza do swo­jej ofer­ty nowy smart­fon — Galaxy Admire 4G. Jest to odświeżona wer­s­ja pop­u­larnego w Stanach taniego smart­fona z niższej pół­ki.