Na wczo­ra­jszej imprezie Sam­sung Pre­miere 2013 kore­ański pro­du­cent zaprezen­tował sporo ciekawych urządzeń. Wśród nich były dwa tablety z serii ATIV, które z pewnoś­cią będą świetną propozy­cją dla power-userów.