Samsung ATIV S w Niemczech już otrzymał aktualizację GDR2

Dodano: 17.07.2013 Kategorie: Newsy, Samsung, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

Zaskaku­ją­ca wieść dobiegła do nas zza zachod­niej grani­cy. Niemieck­ie Sam­sun­gi ATIV S otrzy­mały już aktu­al­iza­cję GDR2 jak pier­wsze smart­fony na świecie, wyprzedza­jąc tym samym Nok­ie Lumia (nie licząc Lumii 925, która GDR2 otrzy­mała na star­cie).

Ambitne plany Samsunga – pół miliarda komórek w 2013 roku!

Dodano: 27.12.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Windows Phone 8 Tagi: ,
Samsung-Galaxy-SIII

Sam­sung Galaxy S III — najchęt­niej kupowany smart­fon Sam­sun­ga w 2012 roku

Sam­sung nie zamierza poprzestawać na lau­rach i w 2013 roku kon­tyn­uować zdoby­wanie rynku mobil­nego swoi­mi urządzeni­a­mi – według wstęp­nych danych kore­ańs­ka fir­ma ma sprzedaż 510 mil­ionów komórek w 2013 roku!

Windows Phone 8 już jest! — oficjalna premiera!

Dodano: 30.10.2012 Kategorie: Bez kategorii, HTC, Newsy, Nokia, Samsung, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , , , , ,

Win­dows Phone 8, choć pisze­my o nim od daw­na, swo­ją pre­mierę ma dopiero wczo­raj. Oto kole­j­na pró­ba zawo­jowa­nia przez Microsoft rynku prze­siąkniętego Androi­dem i iOS. Czy tym razem jego plat­for­ma osiąg­nie sukces? Tego nie jestem w stanie stwierdz­ić, lecz sys­tem prezen­tu­je się zde­cy­dowanie lep­iej od poprzed­ni­ka.

Porównanie wymiarów i wagi smartfonów Windows Phone

Dodano: 30.09.2012 Kategorie: HTC, Nokia, Samsung, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , , ,

Jeśli wciąż się zas­tanaw­ia­cie, który z Win­dows Phone’ów jest najład­niejszy, najwięk­szy oraz naj­cięższy, mam coś dla was — oto grafi­ka porównu­ją­ca wymi­ary wszys­t­kich nad­chodzą­cych smart­fonów z Win­dows Phone 8 oraz Nokii Lumia 800 i 900 ze starszym Win­dowsem.

Jaki jest najbardziej pożądany smartfon z WP8? 82% ankietowanych twierdzi, że Nokia Lumia 920

Dodano: 24.09.2012 Kategorie: HTC, Newsy, Nokia, Samsung, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , ,

Na stron­ie inter­ne­towej WPCen­tral czytel­nikom zadano następu­jące pytanie: jaki smart­fon z Win­dows Phone 8 chci­ałbyś mieć najbardziej? Okaza­ło się, że Nokia Lumia 920 nie dała rywalom żad­nych szans.

Samsung Mobile Unpacked — Samsung Galaxy Note II, Samsung Galaxy Note II oraz rodzina Samsung ATIV

Dodano: 29.08.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Video, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Kon­fer­enc­ja Sam­sung Mobile Unpacked odbyła się dziś w Berlin­ie. Zobacz­cie, co kore­ańs­ki gigant nam dziś zaser­wował, gdyż naprawdę warto! 

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002