Video: Trzy systemy na jednej Nokii N9: MeeGo, Android i Sailfish OS

Dodano: 16.06.2014 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , , ,

Screen-Shot-2014-06-15-at-11.40.26

Mam nadzieję, że nie zapom­nieliś­cie o Nokii N9 z 2011 roku. Jest to jeden z ciekawszych tele­fonów w his­torii całej firmy. Wielką pop­u­larność znalazł w społeczności mod­derów, którzy potrafią z nim zro­bić niemalże cuda. Cho­ci­ażby zain­stalować trzy różne sys­temy oper­a­cyjne naraz.

Video: Sailfish OS działający na Nokii N9

Dodano: 10.12.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Video Tagi: , , ,

sailn9

Dwuipółlet­nia Nokia N9 trzyma się bardzo dobrze na sce­nie mod­der­skiej. Inter­ne­towym magikom udało się zmusić ją do dzi­ała­nia pod kon­trolą sys­temu Sail­fish OS.

Jolla z Sailfish OS za 399 euro już w sprzedaży

Dodano: 27.11.2013 Kategorie: Newsy, Pozostałe modele telefonów, Video, Zapowiedzi Tagi: , ,

jolla-phone

Od dziś dostępny jest w sprzedaży smart­fon Jolla z sys­te­mem Sail­fish OS. Czy ten pro­dukt może zre­wolucjoni­zować rynek mobilny? Warto czekać? Warto kupić?

Jolla zaprezentowana. Warto było na nią czekać?

Dodano: 21.05.2013 Kategorie: Newsy, Pozostałe modele telefonów, Video Tagi: ,

 

Jolla to jeden z najbardziej nowa­tors­kich pro­jek­tów w całej branży od dłuższego czasu. Czy niewielka firma zrzesza­jąca eks-pracowników Nokii jest w stanie stworzyć pro­dukt mogący wzbudzić zain­tere­sowanie? Może­cie przekonać się sami, gdyż Jolla jest już po swo­jej ofic­jal­nej prezentacji.

Pierwszy telefon z systemem Sailfish OS — już dziś premiera! Stream na żywo!

Dodano: 20.05.2013 Kategorie: Newsy, Pozostałe modele telefonów Tagi: , , ,

Sail­fish OS to sys­tem oper­a­cyjny z którym wiele osób wiąże spore nadzieje. Już dziś będziemy mogli w końcu go należy­cie poz­nać, gdyż wiec­zorem odbędzie się pre­miera pier­wszego smart­fona który z niego sko­rzysta — Jolla Phone.

Dziewięciominutowa prezentacja Sailfish UI

Dodano: 26.11.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video Tagi: , , , ,

Jesteś­cie zain­tere­sowani efek­tem prac panów z Jolla Mobile? Zapraszam do obe­jrzenia prezen­tacji inter­fe­jsu sys­temu Sail­fish OS.

Sailfish OS — następca MeeGo zaprezentowany przez Jolla Mobile

Dodano: 22.11.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Świat smart­fonów i tabletów prze­siąknięty jest obec­nie Androi­dem i iOS-em. Na razie nic się nie zanosi, aby pow­stał sys­tem mogący konkurować pop­u­larnoś­cią z tymi dwoma. Jolla Mobile twierdzi jed­nak, że zna­jdzie się miejsce dla jeszcze jed­nego gracza na rynku i prezen­tuje swój sys­tem Sail­fish OS.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002