Reklama Samsunga Galaxy S4 — parodia Harry’ego Pottera

Dodano: 07.08.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Video Tagi: , , ,

harry

Praw­ie wszys­tkie reklamy smart­fonów, które w zamyśle mają być zabawne, sku­pi­a­ją się na par­o­di­owa­niu urządzeń konkurencji. Może warto pójść inną drogą — tak, jak zro­bił to tajwańs­ki odd­zi­ał Sam­sun­ga

Nowa Nokia Lumia w reklamie telewizyjnej

Dodano: 13.05.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Na jutrze­jszej kon­fer­encji Nokii w Lon­dynie ma zostać pokazany nowy flagowy smart­fon. Nokia EOS, Lumia 1000, Cat­walk - nazy­wal­iśmy go na wiele sposobów. Co do jego pre­miery w następ­nym dniu nie mamy już wąt­pli­woś­ci. Nowa Lumia nad­chodzi!

Reklama Nokii Lumia 920, czyli jak wyśmiać konkurencję w minutę

Dodano: 01.05.2013 Kategorie: Android, iPhone, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , , , ,

 

Prezen­tu­je­my Wam kole­jne wideo będące reklamą Nokii. W żar­to­bli­wy sposób pokazano w nim spory pomiędzy użytkown­ika­mi smart­fonów Apple i Sam­sun­ga.

Spot reklamowy nowych Snapdragonów — taką reklamę to ja rozumiem!

Dodano: 12.01.2013 Kategorie: Newsy, Video, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Mar­ket­ing w dzisiejszych cza­sach jest niezmiernie ważnym ele­mentem, który nierzad­ko decy­du­je o sukce­sie bądź porażce pro­duk­tów rynkowych. Nie powin­no nas zatem dzi­wić, że także i pro­ce­so­ry mobilne także mają swo­je reklamy. Ta od Qual­com­ma zde­cy­dowanie jest warta obe­jrzenia!

Nokia 500 interactive billboard, czyli jak Nokia promuje się w Warszawie [video]

Dodano: 06.11.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Video Tagi: ,

Nokia Interactive Billboard

Pamięta­cie może, o konkur­sie Nokii Pol­s­ka w którym do wygra­nia było 15 smart­fonów Nokia 500? Wystar­czyło dodać swo­je zdję­cie by móc zgar­nąć nagrodę. Wszys­tkie grafi­ki, które zostały nadesłane na konkurs wyświ­et­lane były na inter­ak­ty­wnym bil­bor­dzie w Warsza­w­ie. Zobacz­cie video przed­staw­ia­ją­cy bill­board – robi wraże­nie!

Nokia N900 Transformers w Chinach

Dodano: 06.05.2010 Kategorie: Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: , ,

Nokia N900

Nokia N900 bard­zo ciekaw­ie reklam­owana jest w Chi­nach. Tele­fon zamienia się w Trans­form­er­sa i wykonu­je efek­towne akrobację. Głównym cen­trum dowodzenia jest oczy­wiś­cie tele­fon Nokia N900.

Ninja Google Nexus One — niekonwencjonalne otwieranie telefonu

Dodano: 19.01.2010 Kategorie: Android, Pozostałe modele telefonów, Video Tagi: , , ,

ninjas-unboxing-google-nexus-one

Oto zabawny film video ukazu­ją­cy tele­fon Google Nexus One pod­czas niety­powego otwiera­nia zestawu z tym mod­elem tele­fonu. To nagranie to dosyć niekon­wencjon­al­ny sposób reklamy przez wło­darzy z Moun­tain View. Jak się jed­nak okazu­je moż­na zareklam­ować tele­fon w sposób świeży, zadzi­wia­ją­cy bez pokazy­wa­nia ile pik­seli ma aparat foto czy w jak nowoczes­ny sys­tem został wyposażony.

Gorą­co pole­cam obe­jrze­nie video Nin­ja Google Nexus One.

Symfonia telefonii komórkowej w reklamie Vodafone

Dodano: 26.10.2009 Kategorie: Bez kategorii, Operatorzy, Video Tagi: ,

telefoniczna-symfonia

telefoniczna-symfonia-00

Oto świet­ny przykład zas­tosowa­nia tele­fonów komórkowych do tzw. wyższych i bardziej szla­chet­nych celów — może kiedyś sami stworzy­cie jak­iś tele­fon­iczny band. Póki co zobacz­cie jak pro­fesjon­al­nie to wyglą­da w spocie reklam­owym sieci Voda­fone.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002