Top 10 najdroższych i najtańszych telefonów – Grudzień 2009

Dodano: 13.01.2010 Kategorie: Newsy, Opinie, testy Tagi: ,

nokia8800goldarte

Oto kole­jny raport cenowy naj­droższych i naj­tańszych tele­fonów komórkowych stwor­zony przez por­tal fortel.info oraz ceneo.pl. Grud­niowy raport przed­staw­iony został w aurze sza­łu zakupowego i wielkiego boomu wsze­lakiej kon­sumpcji. Także wśród tele­fonów komórkowych w tym miesiącu moż­na było zan­otować zarówno spad­ki, jak i zwyż­ki cen. W bard­zo dużej częś­ci były to jed­nak spad­ki ceny, które z pewnoś­cią miały wpływ na więk­szy popyt tych słuchawek, które są naj­droższe.

Top 10 Kwietnia — 10 najdroższych, najtańszych telefonów komórkowych

Dodano: 13.05.2009 Kategorie: Newsy Tagi: , ,

nokia-8800-sapph-continental

Por­tal fortel.info zaj­mu­ją­cy się anal­izą rynku tele­fonii komórkowej w Polsce udostęp­nił raport na tem­at naj­droższych i naj­tańszych tele­fonów komórkowych w kwiet­niu. Co do pier­wszej dziesiąt­ki naj­tańszych tele­fonów zas­trzeżeń mieć raczej nie moż­na, dru­ga dziesiątkę nato­mi­ast skierowana jest do osób z grubym port­felem bowiem przedzi­ał cenowy 10 naj­droższych tele­fonów w Polsce rozpoczy­na się od kwoty 4889 zł a kończy na 69899 zł. Co charak­teryzu­je naj­droższe tele­fony w naszym kra­ju? Otóż nie są to tele­fony pro­dukowane seryjnie — wyt­warzane są zazwyczaj na spec­jalne zamówie­nie, dru­ga sprawa to szla­chetne wyko­nanie — więk­szość z tych tele­fonów przy­oz­do­biona jest złotem lub dia­men­ta­mi. Jest to dzi­ał­ka dla wybrańców i nielicznych, bo nie każdego stać na to by kupić sobie tele­fon wart tyle, co dobrej klasy samochód.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002