Nokia skorzysta w swoich nadchodzących smartfonach z technologii Canona

Dodano: 05.07.2014 Kategorie: Newsy, Nokia Tagi: , ,

canon

Canon to jeden z najwięk­szych pro­du­cen­tów sprzę­tu fotograficznego na świecie. Nokia pod­pisała z nim umowę, dzię­ki której w swoich nad­chodzą­cych smart­fonach będzie mogła sko­rzys­tać z jego tech­nologii.

Nokia Lumia 1020 vs Nokia 808 PureView vs Samsung Galaxy S4 Zoom vs Nokia Lumia 925 — pojedynek na aparaty

Dodano: 03.08.2013 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Samsung Tagi: , , , ,

Ekipa All About Sym­bian dokon­ała porów­na­nia czterech wyjątkowo fotograficznych smart­fonów. Może­cie się przekon­ać, jak trzy Nok­ie z aparata­mi Pure­View radzą sobie z bard­zo masy­wnym Sam­sungiem S4 Zoom.

Nokia potwierdza: następny smartfon otrzyma aparat 41 Mpix

Dodano: 20.06.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

 

Nokia Con­ser­va­tions właśnie dało nam znać, że inter­ne­towe prze­cie­ki były zgodne z prawdą — nowa Nokia zwana tym­cza­sowo jako EOS otrzy­ma aparat o rozdziel­czoś­ci 41 Mpix.

Nokia 808 PureView vs Samsung Galaxy Z4 Zoom — który z nich robi lepsze zdjęcia?

Dodano: 16.06.2013 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Symbian Tagi: , , , , , ,

Sam­sung Galaxy S4 Zoom to wyjątkowe urządze­nie, które choć wyglą­da jak zwycza­j­na cyfrówka z dużym ekranem, to w rzeczy­wis­toś­ci potrafi o dzi­wo wykony­wać połączenia głosowe. Mogło­by się wydawać, że jest to najbardziej zaawan­sowany smart­fon na rynku pod wzglę­dem aparatu, ale nie zapom­i­na­jmy o jeszcze jed­nym, sędzi­wym już graczu — Nokii 808 Pure­View.

Nokia EOS w aluminiowej obudowie i z aparatem 41 Mpix

Dodano: 15.06.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Do Inter­ne­tu prze­dostały się kole­jne zdję­cia przed­staw­ia­jące Nok­ię EOS. Co ciekawe, prezen­tu­ją one smart­fona wyko­nanego z alu­mini­um, a pokry­wa aparatu w końcu poda­je wyraźnie jego rozdziel­czość.

[Galeria] Nokia EOS uchwycona na zdjęciach; to będzie król komórkowych aparatów, bez cienia wątpliwości!

Dodano: 06.06.2013 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Pre­miera Lumii 925 była dla wiele osób rozczarowaniem z powodu tego, że wiele plotek wspom­i­nało o smart­fonie Nokii z dużo lep­szym aparatem. Tym­cza­sem otrzy­mal­iśmy to samo co wcześniej, lecz w nowszym wyda­niu. Najbardziej wyma­ga­ją­cych jed­nak ucieszy fakt, że na hory­zon­cie pojaw­ia się kole­jny po 808 Pure­View wyjątkowy smart­fon pod wzglę­dem możli­woś­ci fotograficznych.

Nokia 808 PureView otrzyma dwie nowe rozdzielczości zdjęć w trybie PureView?

Dodano: 14.02.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Nokia 808 Pure­View, ostat­ni w his­torii Nokii smart­fon z Sym­bianem, ma już niemal rok. Wychodzi jed­nak na to, że pro­du­cent wciąż myśli o stworze­niu kole­jnej aktu­al­iza­cji, która mogła­by wnieść coś naprawdę niezłego.

HTC obiecuje nam skupić się w tym roku na jakości dźwięku i aparacie

Dodano: 05.02.2013 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , ,

Z początkiem roku wielu z nas robi sobie różne postanowienia. Z miesięcznym opóźnie­niem robi to też HTC, które postanaw­ia nam skupić się na lep­szej jakoś­ci dźwięku i zdję­ci­ach w swoich nad­chodzą­cych smart­fonach.

Nokia EOS z aparatem 41 Mpix coraz bardziej prawdopodobna

Dodano: 05.02.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

O Nokii z Win­dows Phone 8 i aparatem jak w 808 Pure­View mówi się nie od dziś. Okazu­je się, że owe rewelac­je muszą mieć coś wspól­nego z prawdą, gdyż kole­jne źródło potwierdza prace nad takim smart­fonem.

Nokia zaprasza na swoją konferencję podczas MWC 2013

Dodano: 30.01.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Tar­gi Mobile World Con­gress 2013, będące najwięk­szym corocznym wydarze­niem w smart­fonowym świecie zbliża­ją się nieubła­ganie. Już wiemy, że na pewno zjawi się tam Nokia. która ma zami­ar zadzi­wić nas wszys­t­kich czymś naprawdę moc­nym.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002