Mantis Vision przedstawia swoją wizję skanowania przestrzeni

Dodano: 06.06.2014 Kategorie: Android, Newsy, Video, Zapowiedzi Tagi: , ,

MV4D-507x505

Fir­ma Man­tis Vision właśnie ogłosiła współpracę z Google nad pro­jek­tem Tan­go. Opub­likowała przy okazji filmik przed­staw­ia­ją­cy sposób dzi­ała­nia i możli­we zas­tosowa­nia czu­jników skanu­ją­cych przestrzeń.

Google pracuje nad tabletami skanującymi otaczającą je przestrzeń

Dodano: 23.05.2014 Kategorie: Newsy Tagi: ,

project_tango

Google wiele razy opra­cowywało wyjątkowe tech­nolo­gie. Pier­wszy lep­szy przykład — auto­nom­iczne samo­chody. Wyglą­da na to, że ter­az pora na table­ty, które są w stanie skanować otocze­nie i tworzyć dzię­ki temu trójwymi­arową mapę.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002