Dla posi­adaczy usług Plus na Kartę oraz Plus Mix przez­nac­zona została nowa usłu­ga, dzię­ki której za 5 zł będzie moż­na eseme­sować za dar­mo przez 30 dni.