Wyciekł nowy low-endowy HTC? [Galeria + Plotka]

Dodano: 12.05.2012 Kategorie: Galeria, HTC Tagi: , ,

HTC już dobre kil­ka lat temu postanow­ił zmienić swo­je ukierunk­owanie na tworze­nie wyłącze­nie high-endowych słuchawek czego wynikiem są tanie słuchaw­ki tajwańskiego pro­du­cen­ta taki jak niezwyk­le pop­u­larny mod­el Wild­fire. Tym­cza­sem w sieci pojaw­iły się zdję­cia przed­staw­ia­jące niez­nany dotąd  low-endowy mod­el HTC.

Nokia sprzeda Vertu? [Plotki]

Dodano: 01.05.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Pozostałe modele telefonów Tagi: , , ,

Ver­tu, pro­du­cent którego bez obaw może­my nazwać syn­on­imem luk­su­sowych słuchawek których pro­du­cen­tem oraz właś­ci­cielem jest Nokia już niebawem może zostać sprzedany przez fińskiego gigan­ta. 

Samsung Galaxy SIII wycieka, po raz kolejny z resztą…

Dodano: 19.04.2012 Kategorie: Android, Samsung Tagi: , ,

Atmos­fera wokół zbliża­jącej się pre­miery nowego flagow­ca Sam­sun­ga robi się niezwyk­le gorą­ca, do ofic­jal­nej prezen­tacji mod­elu pozostały zaled­wie dwa tygod­nie lecz mimo to kole­jne plot­ki oraz zdję­cia przed­staw­ia­jące tajem­niczy mod­el Sam­sun­ga nadal wypły­wa­ją do sieci.

Motorola DROID HD przyłapana?

Dodano: 18.04.2012 Kategorie: Android, Motorola Tagi: , ,

Motoro­la DROID to naprawdę potężne urządze­nie, nieste­ty nie spec­jal­nie pop­u­larne w naszym kra­ju. W innych zakątkach świa­ta jest to zaś naprawdę pożą­dane urządze­nie. Czyż­by Motoro­la postanow­iła pójść za ciosem tworząc wer­sję HD mod­elu?

Odpowiedź LG w sprawie Galaxy SIII [Plotka]

Dodano: 08.04.2012 Kategorie: Android, LG, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Zbliża­ją­ca się pre­miera mocarnego flagow­ca Sam­sun­ga o którym jeszcze tak naprawdę nie wiele może­my powiedzieć wzbudza wiele kon­trow­er­sji. LG postanaw­ia odpowiedzieć Sam­sun­gowi tworząc konkuren­cyjny mod­el który być może zaprezen­towany zostanie już w przyszłym miesiącu. 

Nowy model Nokii z rodziny Asha [Plotka]

Dodano: 07.04.2012 Kategorie: Newsy, Nokia Tagi: , , ,

Seria tele­fonów Asha coraz bardziej posz­erza się nie tylko o nowych użytkown­ików urządzeń ale również nowe słuchaw­ki. Możli­we że już niebawem nasze oczy ujrzą zupełnie nowy mod­el którego instrukc­ja obsłu­gi właśnie wyciekła do sieci. 

Nokia Lumia 808 PureView wypłynęła? [Plotka + Zdjęcia]

Dodano: 05.04.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

Świet­nie zapowiada­ją­cy się nowy mod­el Nokii z Sym­bianem oraz wyróż­ni­a­ją­cym się na tle innych urządzeń aparat Nokii 808  Pure­View może niebawem doczekać się swo­jego odpowied­ni­ka wyko­rzys­tu­jącego sys­tem Win­dows Phone. 

Kolejne grafika przedstawiająca Samsunga Galaxy SIII

Dodano: 05.04.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: , , , ,

Iloś­ci wszelkiego rodza­ju grafik przed­staw­ia­ją­cy nowego flagow­ca Sam­sun­ga trud­no zliczyć. W internecie zna­jdziemy mnóst­wo zdjęć które rzeko­mo przed­staw­ia­ją nowe urządze­nie Kore­ańskiego pro­du­cen­ta . Co ciekawe, każde ze zdjęć diame­tral­nie różni się od swoich poprzed­ników, dokład­nie tak samo jest i w tym przy­pad­ku.

Pierwsze wiarygodne szczegóły dotyczące Google Drive [Plotka]

Dodano: 31.03.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy Tagi: , , ,

O wirtu­al­nym dysku Google słyszy się od kilku dobrych lat, nieste­ty, wszys­tkie doty­chcza­sowe infor­ma­c­je to jedynie plot­ki niepoparte żad­ny­mi wiary­god­ny­mi dowoda­mi. Tym razem jest jed­nak inaczej i wyda­je się, że dłu­go oczeki­wana funkc­ja od gigan­ta z Moun­tain View w końcu ujrzy światło dzi­enne. 

Apple pracuje nad nowym urządzeniem z 5‑calowym ekranem [Plotka]

Dodano: 30.03.2012 Kategorie: iPhone, Tablety Tagi: , , , ,

Japońs­ki blog Maco­takara przy­go­tował spec­jal­ny raport w którym twierdzi, że Apple pracu­je nad nowym urządze­niem posi­ada­ją­cym 5‑calowy wyświ­et­lacz Reti­na. Nie są to pier­wsze przy­puszczenia mówiące o pom­niejs­zonym iPadzie lub więk­szym iPhonie jed­nak 5 cali to zbyt wiele na tele­fon a za mało na tablet. Może Apple zechce pod­bić rynek tableto­fonów? 

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002