Plotki na temat pierwszego Facebookophone’a ożyły. [Plotka]

Dodano: 27.04.2012 Kategorie: HTC, Newsy Tagi: , ,

Już nie raz słyszeliśmy o tele­fonach przys­tosowanych spec­jal­nie do korzys­ta­nia z Face­booka, kil­ka mod­eli otrzy­mało również ofic­jalne wspar­cie ze strony Face­booka pod postacią spec­jal­nych, dedykowanych przy­cisków czy aplikacji. Nie były to jed­nak prawdzi­we face­bookopho­ny a  jedynie smart­fony z wbu­dowaną funkcją Face­booka. Dzisiejsze plot­ki mówią jed­nak o twor­zonym właśnie Face­booko­phonie z prawdzi­wego zdarzenia. 

Nowa odsłona iOS przyniesie integrację z facebookiem [Plotka]

Dodano: 07.03.2012 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: , , , ,

Dzi­wi fakt braku funkcji jaką jest inte­grac­ja face­booka z urządza­ni­a­mi z iOS, jest jed­nak szansa że usłu­ga ta pojawi się już niebawem w najnowszej odsłonie sys­te­mu od Apple. 

Android Key Lime Pie nową wersją tuż po Jelly Bean [Plotka]

Dodano: 05.03.2012 Kategorie: Android, HTC, Huawei, LG, Motorola, Samsung, Sony Ericsson Tagi: , ,

Przeglą­da­jąc infor­ma­cję na tem­at nowej plot­ki związanej z nazwą roboczą najnowszej, jeszcze nie zapowiedzianej odsłony Androi­da nabrałem ochoty na zabawę z zielonym robo­cikiem. Jeszcze dosłown­ie kil­ka dni temu plotkowano na tem­at Jel­ly Bean a już dziś słyszymy, że wer­s­ja sys­te­mu Android 6.0 nazwana zostanie Key Lime Pie czyli nazwą niezwyk­le pysznego cias­ta limonkowego.

Kolejna spekulacja na temat Galaxy SIII, tym razem data premiery [Plotka]

Dodano: 03.03.2012 Kategorie: Android, Samsung Tagi: , , ,

Powoli sytu­ac­ja doty­czą­ca coraz to częst­szych plotek oraz speku­lacji na tem­at nowego flagow­ca Sam­sun­ga zaczy­na mnie nudz­ić. Tar­gi Mobile World Con­gress dawno się skończyły a pewnych infor­ma­cji jak nie było tak nie ma. Tym razem do zbioru pogłosek na tem­at Galaxy SIII dołącza spodziewana data pre­miery. 

Motorola Atrix 3 wycieka na zdjęciu wraz ze specyfikacją [Plotka]

Dodano: 17.02.2012 Kategorie: Android, Motorola, Newsy Tagi: , , ,

Seria bard­zo potężnych słuchawek od Motoroli może się niedłu­go pow­ięk­szyć. Nowy smart­fon ma być następcą bard­zo pop­u­larnych mod­eli Atrix oraz Atrix 2. Sama plot­ka nie jest potwierd­zona a zdję­cie może być bard­zo dobrym Ren­derem graficznym lecz mimo to pole­cam zain­tere­sować się wiado­moś­cią. Nikt nie powiedzi­ał że to nie może być praw­da.

Pierwsze plotki na temat Androida Jelly Bean [Plotka]

Dodano: 16.02.2012 Kategorie: Android, HTC, LG, Motorola, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , ,

Niedaw­na pre­miera Ice Cream Sand­witch przyniosła wiele dobrego. Puki co jeszcze nie wszyscy mogą się nią cieszyć lecz nie przeszkadza to twór­com Androi­da w pra­cy nad nową wer­sją oznac­zoną numerkiem 5 o nazwie Jel­ly Bean. Czy nowa odsłona Androi­da zostanie udostęp­niona światu w drugim kwartale tego roku?

Motorola pokaże nowe smartfony z procesorami od Intela na MWC [Plotka]

Dodano: 14.02.2012 Kategorie: Android, Motorola Tagi: , , , ,

Motoro­la na tegorocznych tar­gach CES ofic­jal­nie ogłosiła wszem i wobec że będą pro­dukowali tele­fony z pro­ce­so­ra­mi Intela. Dziś w internecie pojaw­iły się infor­ma­c­je jako­by dzień prezen­tacji pier­wszego tele­fonu z pro­ce­sorem od Intela przy­padł na dni otwar­cia targów Mobile World Con­gress i był jed­ną z głównych, wiel­kich pre­mier tegorocznych targów.

Samsung Galaxy S II w wersji z Plusem? [Plotka]

Dodano: 02.02.2012 Kategorie: Android, Samsung Tagi: , , ,

Ofic­jal­nie ogłos­zono że na tegorocznych tar­gach Mobile World Con­gress nie ujrzymy nowego Galak­ty­cznego smart­fonu z numerkiem III. Ogłos­zono również że Sam­sung ma dla nas wiele ciekawych nowinek, jed­ną z nich może okazać się ulep­szona wer­s­ja niezwyk­le pop­u­larnego Sam­sun­ga Galaxy SII.

LG CX2, następca LG Optimus 3D [Plotka + Galeria]

Dodano: 24.01.2012 Kategorie: Android, Galeria, LG Tagi: , , ,

Tym razem pora na nieco świerzych plotek doty­czą­cych LG oraz jego nowego flagowego mod­elu LG CX2, praw­dopodob­ne­go następ­cy sławnego już LG Opti­mus 3D tym razem z lep­szym wnętrzem i bogat­szym wyko­naniem. 

Samsung Galaxy SIII — garść plotek i spekulacji

Dodano: 24.01.2012 Kategorie: Android, Samsung Tagi: , , , ,

Mobile World Con­gress zbliża się wielki­mi kroka­mi i już ter­az może­my to odczuć między inny­mi poprzez wycie­ki, plot­ki i speku­lac­je. Doskon­ałym tego przykła­dem może stać się HTC Pri­ma o którym pisal­iśmy wcześniej. Ter­az pora na garść infor­ma­cji na tem­at Galaxy SIII, spodziewanego, nowego flagowego tele­fonu od Sam­sun­ga.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002