pliki

Microsoft w końcu wypuś­cił własną aplikację menedżera plików na swoją plat­formę. Niestety, dzi­ała ona tylko z sys­te­mem Win­dows Phone 8.1 i posi­ada jedynie pod­sta­wowe funkcje, lecz i tak jest nieźle.