ROM-y Para­noid Android oraz Cyanogen­Mod posi­adają ciekawą funkcję o nazwie Pie Con­trols. Pozwala ona na zastąpi­e­nie przy­cisków ekra­nowych znanych z Nexusów półkolistym (tudzież plack­owym) menu rozwi­janym z krawędzi ekranu.