Nokia Lumia 510 i dwa mini-Samsungi w Orange

Dodano: 26.01.2013 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Operatorzy, Samsung Tagi: , , , , , , ,

Orange rozwi­ja swo­ją ofer­tę o trzy nowe smart­fony. Wiado­mość ta powin­na ucieszyć oso­by szuka­jące taniej i zarazem w miarę poręcznej słuchaw­ki.

Nokia Lumia 900, Samsung Galaxy Note i inne smartfony w szalonych cenach w Orange

Dodano: 23.11.2012 Kategorie: Android, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Operatorzy, Pozostałe modele telefonów, Samsung, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Jeśli zamierza­cie spraw­ić sobie nowy smart­fon, zwróć­cie uwagę na najnowszą ofer­tę Orange — w jego nowej pro­mocji po nieba­gatel­nej obniżce ceny moż­na otrzy­mać cho­ci­aż­by Nok­ię Lumia 900, LG Swif­ta L9 czy Sam­sun­ga Galaxy Note.

Nokia Lumia 920, Nokia Lumia 820, HTC 8X i HTC 8S pojawią się w ofercie Orange i Plus

Dodano: 03.11.2012 Kategorie: HTC, Newsy, Nokia, Operatorzy, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , , ,

Mam dobrą wiado­mość dla wszys­t­kich tych, którzy z utęsknie­niem czeka­ją na dostęp­ność nowych smart­fonów Nokii i HTC w Polsce — dwaj oper­a­torzy szyku­ją wprowadze­nie słuchawek z WP8 do swo­jej ofer­ty.

Orange: kup telefon, frisbee gratis! Hau hau hau!

Dodano: 08.08.2012 Kategorie: Motorola, Newsy, Nokia, Operatorzy, Sony Ericsson Tagi: , , , , ,

Z niesamow­itą inic­jaty­wą wychodzi pomarańc­zowy oper­a­tor. Tym razem pro­moc­ja przez­nac­zona jest psom. Od ter­az będą mogły one komu­nikować się ze światem za pomocą taniej komór­ki oraz gani­ać za fris­bee. Hau!

Virgin Mobile szykuje inwazję na polskim rynku

Dodano: 05.08.2012 Kategorie: Newsy, Operatorzy Tagi: ,

Vir­gin Mobile to pier­wszy i najwięk­szy na świecie komórkowy oper­a­tor wirtu­al­ny. Planu­je on jeszcze w sierp­niu wejść na nasz rynek. Czy warto do niego prze­jść? Sprawdź­cie sami — znamy już cen­nik.

Wiadomości SMS do wszystkich bez limitu w Plusie

Dodano: 04.08.2012 Kategorie: Newsy, Operatorzy Tagi: , , , , ,

Dla posi­adaczy usług Plus na Kartę oraz Plus Mix przez­nac­zona została nowa usłu­ga, dzię­ki której za 5 zł będzie moż­na eseme­sować za dar­mo przez 30 dni.

Darmowy Internet w Orange przez weekend!

Dodano: 27.07.2012 Kategorie: Newsy, Operatorzy Tagi: , ,

Weekendy_z_Orange

Jeśli Twoim oper­a­torem jest Orange, możesz czuć się szczęśli­wy — w ten week­end będziesz mógł akty­wować paki­et inter­ne­towy 2 GB i korzys­tać z niego za dar­mo!

Nokia 500 i Sony Ericsson Xperia Arc S taniej w Play

Dodano: 23.07.2012 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Operatorzy, Sony Ericsson, Symbian Tagi: , , , , , , , , ,

Nokia-500

Od dziś Play waka­cyjnie zjeżdża z cena­mi dwóch słuchawek. Tym razem na tapetę idą poręcz­na Nokia 500 oraz ele­ganc­ki Sony Eric­s­son Xpe­ria Arc S.

Dlaczego wybieram telefon na kartę?

Dodano: 23.04.2012 Kategorie: Operatorzy, Opinie, testy Tagi: ,

Od jakiegoś cza­su planu­ję wyraz­ić pub­licznie swo­je zdanie na tem­at abona­men­tów i innych wszelkiego rodza­ju umów pomiędzy oper­a­torem a użytkown­ikiem tele­fonu. Wiele z was zapewne już nie raz spotkało się z wyborem pomiędzy starterem a umową na kartę. Dziś postaram się wypowiedzieć jaką opcję i dla czego aku­rat taką wybier­am. 

Lumie jednak nie takie dobre jak by się mogło wydawać? Odpowiadam NIE!

Dodano: 17.04.2012 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Operatorzy, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Nie wszys­tkim nowe słuchaw­ki Nokii przy­pad­ną do gus­tu, tak jest z resztą ze wszys­tkim tym co pro­duku­je, pro­dukowało czy dopiero będzie pro­dukowało na całym świecie. Tym razem swo­je zdanie na tem­at nowych urządzeń rodziny Lumii wyrazili najwięk­si oper­a­torzy komórkowi w Europie.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002