Opera Mini wygenerowała 1,2 miliarda dolarów zysków dla operatorów

Dodano: 30.03.2010 Kategorie: Newsy, Operatorzy Tagi: ,

opera-mini-increase

Opera Mini to maszynka do robi­enia pieniędzy dla oper­a­torów sieci komórkowych na świecie. W ciągu roku przeglą­darka inter­ne­towa wygen­erowała zysk się­ga­jący 1,2 mil­iarda dolarów na rzecz sieci komórkowych. Oczy­wiś­cie nie chodzi tutaj o jakieś opłaty nal­iczane z korzys­ta­nia z przeglą­darki, a o dane wysyłane przez użytkown­ika korzys­ta­jącego z Inter­netu poprzez przeglą­darkę Opera Mini. Więcej ciekawych infor­ma­cji z raportu Opery przeczy­tasz w dal­szej części newsa.

Porównanie na iPhonie: Safari vs Opera Mini

Dodano: 25.03.2010 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy, Video Tagi: , , ,

opera-mini-vs-safari

Zegar zgłoszenia przeglą­darki Opera Mini do App Store nadal tyka. Niek­tórzy speku­lują, że Opera nie zostanie dopuszc­zona do App Store z prostej przy­czyny – Apple nie chcę wprowadzać konkuren­cyjnej przeglą­darki inter­ne­towej wobec doty­chcza­sowej — Safari, dla swo­jego złotego dziecka, jakim jest iPhone.

Panowie z por­talu into­mo­bile pokusili się jed­nak o porów­nanie dwóch przeglą­darek inter­ne­towych na tele­fonie iPhone – obec­nej Safari oraz przeglą­darki Opera Mini, która ma dopiero zaw­itać do App Store. Samo video pokazuje, że star­cie Safari vs Opera Mini ma tylko jed­nego zwycięzcę. Dodam jeszcze, że lep­sza przeglą­darka dzi­ała 5 razy szy­b­ciej – po resztę odsyłam do video.

Download: Opera Mini 5 i Opera Mobile 10

Dodano: 18.03.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Windows Mobile, Blackberry, LG, Motorola, Nokia Tagi: ,

Opera_Mobile_10_Nokia

Chcesz być jed­nym z 50 mil­ionów szczęśli­wych użytkown­ików mobil­nej przeglą­darki Opera? Nic prost­szego. Przeglą­darki Opera Mini 5 oraz Opera Mobile 10 to aplikacje w pełni dar­mowe. Teraz możesz je ściągnąć bezpośred­nio na swój  tele­fon z dailymobile.pl (linki do pobra­nia zna­jdziesz w dal­szej części newsa).

Opera Mini 5 i Opera Mobile 10 – pełna wersja już do pobrania

Dodano: 16.03.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Windows Mobile, Blackberry, HTC, LG, Maemo, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian, Windows Mobile Tagi: ,

opera-mobile-10-nokia

Dziś Opera Soft­ware ogłosiła finalną wer­sję dwóch najpop­u­larniejszych przeglą­darek na tele­fony komórkowe – Opera Mini 5 oraz Opera Mobile 10. Tym samym przeglą­darki wychodzą z wer­sji Beta i ofic­jal­nie stały się pełnymi wer­s­jami przeglą­darek mobil­nych dla tele­fonów z sys­te­mem Android, RIM, Java, LG, Motorola, Nokia (Sym­bian S60v3, S60v5), Sam­sung, Sony Eric­s­son, Win­dows Mobile.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002