Opera Mobile 9.7 — nowa przeglądarka komórkowa już za kilka dni (video)

Dodano: 27.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi: ,

opera_mobile

Opera Mobile 9.7 zostanie ofic­jal­nie przed­staw­iona pod­czas targów CTIA Wire­less 2009 odby­wa­ją­cych się w Las Vegas na początku przyszłego miesią­ca (1–3 kiwe­cień).

Jak zapowiedzieli twór­cy najnowszej przeglą­dar­ki Opera Mobile 9.7, która jest stwor­zona spec­jal­nie dla tele­fonów komórkowych, będzie ona jeszcze szyb­sza i bardziej dos­tosowana do potrzeb komórek. Właśnie ulep­sze­nie szy­bkoś­ci przesyłu danych i kom­pre­sowa­nia stron było głównym celem i zamierze­niem inżynierów z Opera Soft­ware. Dzię­ki tym pra­com pow­stała także tech­nolo­gia Opera Tur­bo, która zapew­nia przyspiesze­nie pra­cy przeglą­dar­ki.

Opera Mobile 9.7 już do ściągnięcia (download & video)

Dodano: 08.06.2009 Kategorie: Aplikacje Windows Mobile, Newsy, Video Tagi: , ,

opera_mobile

Opera Mobile 9.7 to najnowsza przeglą­dra­ka inter­ne­towa dla tele­fonów komórkowych. Zapowiadano ją już jak­iś czas temu, ale dopiero od dzisi­aj moż­na ściągnąć wer­sje beta tej przeglą­dar­ki.

To co wyróż­nia Opere 9.7 to szy­b­ki przesył danych na tele­fon oraz to, że przeglą­dar­ka jest świet­nie zop­ty­mal­i­zowana.

Nieste­ty najnowsza Opera na tele­fony komórkowe jest skierowana jak na razie tylko na mod­ele z sys­te­mem Win­dows Mobile. Jeśli posi­adasz właśnie taki tele­fon i chcesz ściągnąć przeglą­darkę Opera Mobile 9.7 beta wystar­czy kliknąć tutaj (link).

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002