Nvidia nie chce wiązać swojej przyszłości ze smartfonami i tabletami

Dodano: 23.05.2014 Kategorie: Newsy Tagi: , ,

tegra

Pomi­mo tego, że najnowsze układy Nvidii są zdu­miewa­ją­co wyda­jne, nie zyskały one uzna­nia wśród pro­du­cen­tów elek­tron­i­ki. Nvidia nie zamierza dalej sku­pi­ać się na chipse­tach przez­nac­zonych do smart­fonów i tabletów.

ZTE U988S z Tegrą 4 pozuje do zdjęć

Dodano: 09.07.2013 Kategorie: Android, Newsy, Zapowiedzi, ZTE Tagi: , , ,

Tegra 4 pomi­mo bard­zo dużej mocy obliczeniowej jakoś nie zyskała zau­fa­nia wśród pro­du­cen­tów smart­fonów. ZTE postanow­iło jed­nak dać układ­owi Nvidii szan­sę w nad­chodzą­cym smart­fonie o tym­cza­sowej nazwie ZTE U988S.

Nvidia ujawnia swój nowy chipset — Tegrę 4i

Dodano: 20.02.2013 Kategorie: Android, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

Nvidia przed­staw­iła swój nowy układ SoC przez­nac­zony dla urządzeń mobil­nych. Nazy­wa się Tegra 4i i jest to wol­niejsza odmi­ana wcześniejszej Tegry 4.

Tegra 4 oficjalnie. Czy czeka nas przełom w wydajności?

Dodano: 09.01.2013 Kategorie: Android, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Nvidia zaprezen­towała właśnie czwartą gen­er­ację swo­jego SoC przez­nac­zonego dla urządzeń mobil­nych. Czy jesteśmy świad­ka­mi kole­jnego przeło­mu w wyda­jnoś­ci smart­fonów i tabletów? Niewyk­luc­zone.

Znamy pierwsze informacje na temat nadchodzącej Tegry 4

Dodano: 19.12.2012 Kategorie: Android, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Tegra 3 do tej pory jest jed­nym z najwyda­jniejszych chipsetów trafi­a­ją­cych do smart­fonów i tabletów. Mimo to, Nvidia już pracu­je nad jego następcą, który będzie mieć pre­mierę w przyszłym roku.

Nvidia Tegra 4 zostanie zaprezentowana w trakcie CES 2013

Dodano: 05.11.2012 Kategorie: Android, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Tar­gi CES zawsze były dobrą okazją do prezen­towa­nia przez wielkie firmy swoich nowych pro­duk­tów. Według doniesień w przyszłorocznej edy­cji tej imprezy poz­namy nową gen­er­ację mobil­nych układów Nvidii.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002