Jeśli częs­to słucha­cie muzy­ki za pomocą waszych smart­fonów czy tabletów z Androi­dem, może Was zaciekaw­ić pro­gram Noozx­oide, który ma na celu popraw­ić jakość odt­warzanego dźwięku.