Nokia X7 – premiera już 13 lutego!

Dodano: 16.01.2011 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Symbian^3, Zapowiedzi Tagi:

Nokia X7 Symbian^3

W sieci pojaw­iły się kole­jne zdję­cia i infor­ma­c­je doty­czące pre­miery tele­fonu Nokia X7. Tym razem moż­na być pewnym, że przed­staw­iony mod­el to nad­chodzą­ca Nokia X7, jej pre­miera nastąpi najpraw­dopodob­niej 13 lutego.

Nokia X7 – kolejny przeciek, kolejne zdjęcia

Dodano: 08.12.2010 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Zapowiedzi Tagi:

Nokia X7

Już po raz dru­gi Nokia X7 dała „zła­pać się w sidła paprazzi” i została uwieczniona na kole­jnych zdję­ci­ach. Dodatkowo „guru prze­cieków od tele­fonów komórkowych” Eldar Mur­tazin skry­tykował wygląd tego urządzenia. Pre­miera tego mod­elu wyda­je się być nie­u­nikniona, a specy­fikac­ja coraz bardziej klarow­na.

Nokia X7-00: zdjęcia, video oraz specyfikacja przeciekły do sieci

Dodano: 26.11.2010 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Video, Zapowiedzi Tagi:

Nokia X7

Czy tak wyglą­da Nokia X7-00? Pomi­mo tego, że zdję­cia, które może­cie oglą­dać w dal­szej częś­ci wpisu są nie­ofic­jalne, przy­puszczać należy, że przed­staw­ia­ją one właśnie mod­el X7-00. Smart­fon ma być wyposażony w sys­tem Symbian^3 oraz dobrej jakoś­ci aparat foto. Zapraszam do obe­jrzenia zdjęć i zobaczenia krótkiej prezen­tacji video słuchaw­ki.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002