Pierwsza generacja Nokii X otrzymuje aktualizację

Dodano: 28.07.2014 Kategorie: Android, Newsy, Nokia Tagi: , , , , , , ,

nokiax

Nokia X, Nokia XL oraz Nokia X+ otrzy­mały nową aktu­al­iza­cję sys­te­mu oznac­zoną numerem 1.2. Warto się nią zain­tere­sować, gdyż wnosi sporo nowych funkcji.

Prezes Microsoftu informuje: 18 tys. zwolnień i koniec Nokii X

Dodano: 17.07.2014 Kategorie: Newsy, Nokia Tagi: , , ,

satya

Prezes Microsof­tu, Satya Nadel­la, rozesłał pra­cown­ikom Microsof­tu wiado­mość infor­mu­jącą o następst­wach wewnętrznych trans­for­ma­cji w fir­mie. Aż 18 tysię­cy osób straci pracę. Dodatkową wiado­moś­cią jest to, że seria urządzeń Nokia X przes­tanie być kon­tyn­uowana.

Nokia X2 zaprezentowana — kolejny smartfon Nokii z Androidem

Dodano: 26.06.2014 Kategorie: Android, Newsy, Nokia Tagi: , ,

NokiaX2
Nokia przed­staw­iła światu drugą gen­er­ację swo­jego pier­wszego smart­fona z Androi­dem. Nazy­wa się Nokia X2 i w porów­na­niu do swo­jego poprzed­ni­ka posi­a­da sporo ulep­szeń.

Nokia zaprezentuje coś zielonego we wtorek

Dodano: 20.06.2014 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

nokia_teaser_green_envy

Na ofic­jal­nym blogu Nokii pojaw­ił się licznik odlicza­ją­cy czas do wtorku. Co to będzie? Praw­dopodob­nie chodzi albo o następcę Nokii X, albo o zieloną wer­sję kolorysty­czną Lumii 1520.

Nokia X2 obsłuży zarówno Androida i Windows Phone?

Dodano: 25.05.2014 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , ,

x2

Niedawno mogliśmy usłyszeć pier­wsze infor­ma­c­je na tem­at Nokii X2, następczyni Nokii X. Wtedy nie odz­nacza­ła się niczym szczegól­nie intere­su­ją­cym. Tyle, że nie wiedzieliśmy o jed­nym — ten tele­fon ma otrzy­mać funkcję dual-boot pozwala­jącą na korzys­tanie z dwóch sys­temów: Androi­da i Win­dows Phone.

Nokia X2 już po pierwszych testach benchmarkowych

Dodano: 21.05.2014 Kategorie: Android, Newsy, Nokia Tagi: ,

nokiax2

Wyglą­da na to, że Nokia już pracu­je nad kole­jnym budże­towym smart­fonem z sys­te­mem Android. W bench­marku AnTu­Tu dostrzeżono infor­ma­c­je mówiące o Nokii X2.

Kuloodporna Nokia X2 ocaliła życie na wojnie domowej w Syrii!

Dodano: 12.08.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia Tagi: , ,

 

W leżącej na bliskim wschodzie Syrii toczy się woj­na domowa, która pochłonęła już tysiące ist­nień ludz­kich. To właśnie tutaj doszło do niepraw­dopodob­ne­go zdarzenia - Nokia X2 zatrzy­mała pocisk i spełniła rolę kamizel­ki kulood­pornej ocala­jąc przy tym świad­ka noc­nej wymi­any ognia!

Nokia X2 w bardzo niskiej cenie oficjalnie zaprezentowana!

Dodano: 29.04.2010 Kategorie: Newsy, Nokia, Zapowiedzi Tagi: , ,
Nokia X2 prezentacja

Nokia X2

Nie tak dawno mogliś­cie przeczy­tać, jak to Nokia bagatelizu­je oczeki­wa­nia klien­tów i nie wypuszcza nowych mod­eli na rynek. Nie minęło dużo cza­su a na rynku pojaw­iły się: Nokia N8, Nokia C6, Nokia C3, Nokia E5 oraz Nokia C5 i X5. Do grona najnowszych słuchawek Nokii dołączyła dzisi­aj Nokia X2 – muzy­czny tele­fon z świet­nym aparatem w cenie 330zł! Zobacz­cie całą specy­fikację.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002