Pierwsza generacja Nokii X otrzymuje aktualizację

Dodano: 28.07.2014 Kategorie: Android, Newsy, Nokia Tagi: , , , , , , ,

nokiax

Nokia X, Nokia XL oraz Nokia X+ otrzy­mały nową aktu­al­iza­cję sys­te­mu oznac­zoną numerem 1.2. Warto się nią zain­tere­sować, gdyż wnosi sporo nowych funkcji.

Prezes Microsoftu informuje: 18 tys. zwolnień i koniec Nokii X

Dodano: 17.07.2014 Kategorie: Newsy, Nokia Tagi: , , ,

satya

Prezes Microsof­tu, Satya Nadel­la, rozesłał pra­cown­ikom Microsof­tu wiado­mość infor­mu­jącą o następst­wach wewnętrznych trans­for­ma­cji w fir­mie. Aż 18 tysię­cy osób straci pracę. Dodatkową wiado­moś­cią jest to, że seria urządzeń Nokia X przes­tanie być kon­tyn­uowana.

Nokia zaprezentuje coś zielonego we wtorek

Dodano: 20.06.2014 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

nokia_teaser_green_envy

Na ofic­jal­nym blogu Nokii pojaw­ił się licznik odlicza­ją­cy czas do wtorku. Co to będzie? Praw­dopodob­nie chodzi albo o następcę Nokii X, albo o zieloną wer­sję kolorysty­czną Lumii 1520.

Nokia XL trafia do oferty Orange. Zobacz, ile kosztuje

Dodano: 05.06.2014 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Operatorzy Tagi: , , ,

nokia-x-barvy

Pow­ięk­szona odmi­ana ekspery­men­tal­nej Nokii X właśnie trafiła do ofer­ty oper­a­to­ra Orange. Warto się jej przyjrzeć, ponieważ ceny nie należą do wyso­kich.

Aplikacja Nokia Konkursy zawędrowała do Nokii X

Dodano: 24.04.2014 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

konkursy

Aplikac­ja Nokia Konkursy jest dobrze znana użytkown­ikom Nokii z sys­te­mem Win­dows Phone. Ter­az jest dostęp­na także dla smart­fonów z serii Nokia X. Warto ją pobrać zwłaszcza, że aktu­al­nie odby­wa się konkurs, w którym nagrodą jest tablet Nokia Lumia 2520.

20-minutowy filmik przedstawiający działanie Nokii X

Dodano: 31.03.2014 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , ,

nokia-x-philippine-launch-20140312-1

Jeśli jesteś­cie zain­tere­sowani tym, jak prezen­tu­je się Nokia X w całej swej okaza­łoś­ci, zapraszam do oglą­da­nia tego wycz­er­pu­jącego, 20-min­u­towego filmiku.

Nokia X od teraz dostępna w Polsce

Dodano: 29.03.2014 Kategorie: Android, Newsy, Nokia Tagi: , ,

Nokia-X-line

Nokia X wresz­cie zaw­itała do Pol­s­ki. Moż­na ją nabyć już ter­az za pośred­nictwem inter­ne­towej strony oper­a­to­ra Play.

Programujesz aplikacje na Androida? Powinieneś pojawić się w tym miejscu!

Dodano: 15.03.2014 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy, Nokia, Zapowiedzi Tagi: , ,

nokia-x-developers

Jak wiado­mo Nokia na ostat­nich tar­gach MWC w Barcelonie zaprezen­towała rodz­inę smart­fonów Nokia X, które będą bazować na sys­temie oper­a­cyjnym Android. Z racji wejś­cia w nowy (jak dla Nokii) sys­tem oper­a­cyjny, fir­ma postanow­iła zad­bać o edukację dewelop­erów w przys­tosowa­niu aplikacji pod smart­fony Nokia X.

System z Nokii X przeportowany na HTC HD2

Dodano: 04.03.2014 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Nokia Tagi: , ,

IMG-20140303-00318

HTC HD2 to chy­ba najbardziej wyjątkowy smart­fon dla całej społecznoś­ci komórkowych mod­derów. Udało się na niego przepor­tować bard­zo wiele sys­temów oper­a­cyjnych. Ter­az dołączył do nich Android w postaci znanej z Nokii X.

Nokia X po zrootowaniu otrzymuje dostęp do Google Play

Dodano: 01.03.2014 Kategorie: Android, Newsy, Nokia Tagi: , , ,

2014-02-28_17.38.15

Nokia X co praw­da otrzy­mała sys­tem Android, lecz został on znaczą­co zmody­fikowany. Jed­ną z najm­niej miłych niespodzianek okazał się brak dostępu do sklepu Google Play. Na szczęś­cie inter­ne­towi mag­i­cy poradzili sobie z tym już ter­az.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002