Nokia Windows Phone 7

Rosyjs­ki redak­tor por­talu Mobile Review zdradz­ił pier­wsze infor­ma­c­je na tem­at planowanych przez Nok­ie smart­fonów z sys­te­mem WP7. Nokia nie mogła lep­iej dobrać nazewnict­wa swoich nowych słuchawek, postanow­iła stworzyć nawet nową ser­ię tele­fonów z Win­dows Phone 7.