Nokia Windows Phone 7

Rosyjski redak­tor por­talu Mobile Review zdradził pier­wsze infor­ma­cje na temat planowanych przez Nokie smart­fonów z sys­te­mem WP7. Nokia nie mogła lep­iej dobrać nazewnictwa swoich nowych słuchawek, postanow­iła stworzyć nawet nową serię tele­fonów z Win­dows Phone 7.