Firefox 1.1 dla telefonu Nokia N900

Dodano: 02.07.2010 Kategorie: Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , ,

Nokia N900 firefox

Na ofic­jal­nych stronach Fire­fox’a pokazała się aktu­al­iza­cja przeglą­darki inter­ne­towej dla tele­fonu Nokia N900. Przeglą­darka dostępna jest w języku pol­skim i dodano do niej szereg usprawnień, które znacznie polep­szają jakość przeglą­da­nia stron internetowych.

Nokia N900 z systemem MeeGo

Dodano: 02.07.2010 Kategorie: Newsy, Nokia, Video Tagi: , ,

Nokia N900 MeeGo OS

Nie trzeba było długo czekać na pier­wszych śmi­ałków, którzy zechcą przetestować sys­tem MeeGo na tele­fonie Nokia N900. Zapraszam serdecznie do obe­jrzenia dwóch filmów video.

Nokia N900 Transformers w Chinach

Dodano: 06.05.2010 Kategorie: Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: , ,

Nokia N900

Nokia N900 bardzo ciekawie reklam­owana jest w Chi­nach. Tele­fon zamienia się w Trans­form­ersa i wykonuje efek­towne akrobację. Głównym cen­trum dowodzenia jest oczy­wiś­cie tele­fon Nokia N900.

Nokia N900 — (nie)warta Złotej Anteny

Dodano: 29.03.2010 Kategorie: Maemo, Nokia Tagi: , ,

nokia-n900

Kilka dni temu przyz­nano stat­uetki – Złote i Krysz­tałowe Anteny, gdzie jako tele­fon roku wybrano Nokie N900. Kole­jnym wyróżnionym mod­elem fińskiego pro­du­centa została Nokia E72, jako „Pro­dukt roku 2010 – rozwiąza­nia mobilne dla biz­nesu. O ile z przyz­naniem nagrody dla Nokii E72 można się zgodzić, o tyle wyróżnie­nie Nokii N900 wydaje mi się dosyć kon­trow­er­syjnym wyborem.

Nokia N900 – przykładowe zdjęcia wykonane telefonem

Dodano: 25.03.2010 Kategorie: Galeria, Maemo, Nokia, Testy Dailymobile.pl Tagi: , ,

Nokia-N900-zdjęcia-08

Oto przykład­owe zdję­cia wyko­nane tele­fonem Nokia N900 mojego autorstwa. Jak można zauważyć na zdję­ci­ach, wyszły one wyraźne i ostre, choć przy całkow­itym pow­ięk­sze­niu zdjęć do rozmi­arów 2576x1936 widać już pewne niedo­ciąg­nię­cia na zdję­ci­ach. Oczy­wiś­cie musi­cie również wliczyć w to wszys­tko fakt, że jestem ama­torem fotografowa­nia i nigdy nie zgłębi­ałem tajników pro­fesjon­al­nej fotografii. Zapraszam do przeglą­da­nia galerii.

Maemo 5 App: eCoach dla telefonu Nokia N900

Dodano: 22.03.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Maemo, Nokia, Video Tagi: , ,

aplikacje-nokia-n900-ecoach-02

aplikacje-nokia-n900-ecoach-01

eCoach to bardzo rozbu­dowana aplikacja na tele­fony z sys­te­mem Maemo 5 – Nokia N900. eCoach to wirtu­alny trener twoich osiągów sportowych – aplikacja ta będzie mierzyć Twoją szy­bkość z jaką się poruszasz, dys­tans, a także puls serca – a wszys­tko to w cza­sie rzeczy­wistym. Dodatkowo aplikacja posi­ada zin­te­growane mapy Open Street Map, Google Maps oraz Vir­tual Earth – dzięki nim będziemy mieli szy­bki podgląd, gdzie właśnie się zna­j­du­jemy oraz będziemy mogli zobaczyć, jaką drogę już prze­byliśmy. Aplikacja eCoach dla tele­fonu Nokia N900 dzi­ała na zasadzie mon­i­toringu tren­ingów sportowych z możli­woś­cią zapisy­wa­nia tych danych i tworzenia z nich pamiętnika.

Aplikacja jest dar­mowa – link do źródła oraz video zna­jdziecie w dal­szej części newsa.

Nokia N900 kontrolerem helikoptera (video)

Dodano: 19.03.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: ,

nokia-n900-helikopter

Wiadomo, że sys­tem Maemo 5, wyko­rzys­tany w tele­fonie Nokia N900 ma potężne możli­wości. Nie sądz­iłem jed­nak, że potrafi on kon­trolować helikopter z wyko­rzys­tanie akcelerometru.

Fring dostępny dla telefonu Nokia N900

Dodano: 24.02.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Maemo, Newsy, Nokia Tagi: , ,

Fring już teraz dostępny dla tele­fonu Nokia N900 z sys­te­mem Maemo. Przy­pom­ni­jmy, że aplikacja Fring to jeden z lep­szych mul­ti­ko­mu­nika­torów umożli­wia­jący prace na takich pro­gra­mach, jak: Skype, MSN Mes­sa­neger, Google Talk, ICQ, SIP, Twit­ter czy Yahoo. Na chwilę obecną komu­nika­tor nie posi­ada możli­wości prowadzenia video — połączeń, ale praw­dopodob­nie możemy się spodziewać tej funkcji w następ­nych wyda­ni­ach opro­gramowa­nia Fring dla tele­fonu Nokia N900 z sys­te­mem Maemo. Pro­gram do pobra­nia w dal­szej części newsa.

Firefox dla Nokii N900 oficjalnie dostępny w Ovi Store

Dodano: 20.02.2010 Kategorie: Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , , ,

nokia-n900-firefox

Połącze­nie przeglą­darki Fire­fox z sys­te­mem Maemo, w który zaopa­tr­zony został tele­fon Nokia N900 to świetne uzu­pełnie­nie inter­ne­towych możli­wości N900. Aplikacja ta właśnie trafiła ofic­jal­nie do Ovi Store, gdzie można ją pobrać całkowicie za darmo. Zobacz jakie plusy wynikają z posi­ada­nia Fire­foxa na swoim tele­fonie oglą­da­jąc poniższe video.

Bounce Evolution na Nokii N900 z funkcją TV-Out

Dodano: 19.01.2010 Kategorie: Gry, Maemo, Nokia, Video Tagi: , , ,

Bounce Evo­lu­tion to gra na tele­fony komórkowe, która sku­pia się na porusza­niu małą kuleczką po wyz­nac­zonej trasie. Gra jest dosyć znana choćby z tego, że jest ona zazwyczaj wgrana już  w pod­sta­wowe opro­gramowanie tele­fonu. Nie każdy jed­nak wie, że Bounce Evo­lu­tion może wyko­rzys­tać funkcję TV-Out w tele­fonie — tak, jak w przy­padku Nokii N900. To właśnie na tym mod­elu zaprezen­towano funkcję TV-Out, którą wyko­rzys­tuje tak gra.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002