Video: Trzy systemy na jednej Nokii N9: MeeGo, Android i Sailfish OS

Dodano: 16.06.2014 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , , ,

Screen-Shot-2014-06-15-at-11.40.26

Mam nadzieję, że nie zapom­nieliś­cie o Nokii N9 z 2011 roku. Jest to jeden z ciekawszych tele­fonów w his­torii całej firmy. Wielką pop­u­larność znalazł w społecznoś­ci mod­derów, którzy potrafią z nim zro­bić niemalże cuda. Cho­ci­aż­by zain­stalować trzy różne sys­te­my oper­a­cyjne naraz.

Video: Sailfish OS działający na Nokii N9

Dodano: 10.12.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Video Tagi: , , ,

sailn9

Dwuipółlet­nia Nokia N9 trzy­ma się bard­zo dobrze na sce­nie mod­der­skiej. Inter­ne­towym magikom udało się zmusić ją do dzi­ała­nia pod kon­trolą sys­te­mu Sail­fish OS.

Podróbka Lumii z Androidem na pokładzie — Cloudfone Thrill 430G

Dodano: 28.01.2013 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Pozostałe modele telefonów Tagi: , , , , , , , ,

Azjaci znani są z tego, że bard­zo częs­to para­ją się tworze­niem urządzeń, będą­cych marną podróbką zachod­nich pro­duk­tów. Tym razem fir­ma Cloud­fone wzięła na warsz­tat smart­fony Nokia Lumia i wpakowała do nich Androi­da.

Muzyka z reklam Nokia Lumia [video]

Dodano: 07.12.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

Nokia Lumia Music

Od cza­su wypuszczenia pier­wszych smart­fonów Nokii z serii Lumia na rynek, zawsze jarałem się pod­kła­dem muzy­cznym, który jest uży­ty w tych rekla­mach. I choć nie mam telewiz­o­ra, a może właśnie przez to, lubię oglą­dać dobre reklamy – ciekawe pomysły, dobre pod­kłady muzy­czne w rekla­mach. Dlat­ego też postanow­iłem zestaw­ić dla Was naj­ciekawsze według mnie reklamy smart­fonów Nokia Lumia wraz z video wykon­aw­ców, którzy uży­czyli ścież­ki dźwiękowej do tych reklam – zapraszam.

Nokia + NFC + Multikino = darmowe bilety do kina [video]

Dodano: 09.11.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Nokia-NFC

Ciężko nazwać to miłoś­cią, ciężko o uczu­cie a jed­nak Nokia wraz z Mul­ti­kinem postanow­iła zor­ga­ni­zować bard­zo ciekawą pro­mocję na której moż­na było ode­brać za free bilet do kina. Z mar­ketingowego punk­tu widzenia była to ofer­ta Win-Win dla obu firm a dodatkowo a może nawet przede wszys­tkim sko­rzys­tali na tym klien­ci mul­ti­plek­sów i Nokii.

Nokia Lumia 920 — test odporności obudowy na zarysowania

Dodano: 06.10.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

Nokia Lumia 920 wyglą­da pięknie za sprawą swo­jej poli­węglanowej obu­dowy w połysku­ją­cym, żół­tym kolorze. Nieste­ty, wspom­ni­any połysk może i cieszy oko, lecz budzi zas­trzeże­nia, jeśli chodzi o ochronę przed zarysowa­ni­a­mi. Jak topowy smart­fon Nokii poradzi sobie z garś­cią mon­et? Przekon­a­j­cie się sami.

NITDroid alpha 5: Android Jelly Bean na smartfonie Nokia N9 w kolejnym wydaniu

Dodano: 03.09.2012 Kategorie: Android, Newsy, Nokia Tagi: , , , ,

O Androidzie na smart­fonie Nokia N9 (NIT­Droid) wspom­i­nal­iśmy już jak­iś czas temu, lecz dopiero ter­az mamy możli­wość przed­staw­ić Wam popraw­ione wydanie sys­te­mu, które mogą pobrać wszyscy chęt­ni. 

Android Jelly Bean 4.1 dla… Nokii N9!

Dodano: 20.08.2012 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , , ,

Do eli­tarnego grona tele­fonów, na których moż­na odpal­ić żelkowego Androi­da dołączyła Nokia N9. To o tyle ciekawe, gdyż fab­rycznie tele­fon posi­a­da wbu­dowany sys­tem MeeGo.

Nokian9.pl: Aplikacja Firefox na Nokii N9 [video]

Dodano: 26.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video Tagi: ,

Nokia N9 firefox

Zapraszam do obe­jrzenia video prezen­tu­jące aplikację Fire­fox na smart­fonie Nokia N9. Video zna­jdziecie na blogu nokian9.pl. Przy­jem­nego oglą­da­nia.

Nokia Lumia 800 vs Nokia N9 vs Nokia N8 vs Nokia 500 – test aparatów [video]

Dodano: 02.02.2012 Kategorie: Nokia, Recenzje, Symbian^3, Testy Dailymobile.pl, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Nokia-Lumia-800-vs-Nokia-N9-vs-Nokia-N9-vs-Nokia-500

W niecodzi­en­nych warunk­ach – przy minus 12 stop­ni­ach Cel­sjusza przyszło mi testować najnowsze zabaw­ki od Nokii – mod­ele Nokia Lumia 800, Nokia N9, Nokia N8 oraz Nokia 500. Co do ostat­niego miejs­ca w tym zestaw­ie­niu wąt­pli­woś­ci mieć raczej nie moż­na i każdy spec­jal­ista po usłysze­niu tych mod­eli w ciem­no jest w stanie powiedzieć, który nagry­wa najsła­biej. Nato­mi­ast o miejs­ca na podi­um wal­ka jest zażar­ta – jaki smart­fon okaże się najlep­szy i komu przy­pad­nie sre­bro – zobacz­cie sami!

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002