Nokia Refocus dostępna dla wszystkich Nokii Lumia z aparatem PureView

Dodano: 13.11.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

c541a618-4cfb-4a6f-b0e7-d1a4c790243e

Fotograficzna aplikacja Nokia Refo­cus pozwala na sterowanie ostroś­cią zdjęć po ich wyko­na­niu. Miała swoją pre­mierę całkiem niedawno, bo wraz z pre­mierą Nokii Lumia 1520. Teraz naresz­cie trafia także do innych smart­fonów Nokia Lumia wyposażonych w aparat PureView.

Trzy nowe pary słuchawek firmy Zound dedykowane dla smartfonów Nokia Lumia

Dodano: 22.07.2013 Kategorie: Akcesoria Nokia, Newsy, Nokia Tagi: , , , ,

Firma Zound właśnie zaprezen­towała trzy nowe pary słuchawek, które zostały stwor­zone z myślą o posi­adaczach smart­fonów Nokia Lumia. Są kolorowe, modne i w dobrej cenie. Miejmy nadzieję, że ich brzmie­nie również zadowala.

Nokia Smart Camera już dostępne dla Lumii z Windows Phone 8

Dodano: 18.06.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

Wraz z pre­mierą Nokii Lumia 925 odbyła się prezen­tacja nowej fotograficznej funkcji pod nazwą Nokia Smart Cam­era. Właśnie została ona udostęp­niona użytkown­ikom i można ją pobrać za pomocą sklepu z aplikac­jami Win­dows Phone.

Nokia Smart Camera — nowe narzędzia fotograficzne, które trafią do każdej Lumii z Windows Phone 8

Dodano: 14.05.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , , ,

Jedną z nowości, którą wprowadz­iła zaprezen­towana dzisiaj Lumia 925 jest funkcja Nokia Smart Cam­era, która pozwala na naty­ch­mi­as­tową edy­cję zdjęć w efek­towny sposób. Okazuje się, że ta nowinka zawita wkrótce także do innych smart­fonów Nokia Lumia z Win­dows Phone 8.

Nokia Lumia 928 dla sieci Verizon już oficjalnie zaprezentowana

Dodano: 11.05.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , , ,

Nokia Lumia 928, czyli obec­nie najbardziej zaawan­sowany smart­fon fińskiego pro­du­centa jest już po swo­jej ofic­jal­nej pre­mierze. Przyjrzyjmy się mu bliżej.

Nokia pokaże nam coś kwadratowego w środę — Lumia z klawiaturą QWERTY?

Dodano: 22.04.2013 Kategorie: Motorola, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Nokia na swoim Twit­terze poin­for­mowała, że w środę o godzinie 8 rano  pokaże coś kwadra­towego. Czyżby miała to być Lumia z klaw­iaturą QWERTY? Tak wynika z dołąc­zonej grafiki.

Kolejne informacje na temat Nokii EOS

Dodano: 16.04.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Mamy kole­jne infor­ma­cje na temat nad­chodzącego flagowca od fińskiego pro­du­centa. Wiadomo, że będziemy mieć do czynienia z urządze­niem o wyjątkowo dobrym aparacie.

Darmowe taksówki w Warszawie dla posiadaczy smartfonów Nokia Lumia

Dodano: 05.04.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Jeśli zna­j­du­jesz się w Warsza­wie i jesteś posi­adaczem Nokii Lumia, masz możli­wość wzię­cia udzi­ału w wyjątkowej pro­mocji, dzięki której będziesz mógł korzys­tać z tak­sówki zupełnie za darmo.

Nokia zaskoczyła wszystkich i zaprezentowała dwie nowe Lumie: 520 i 720 .

Dodano: 26.02.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , , ,

Nokia już skończyła swoją kon­fer­encję z barcelońs­kich targów MWC 2013. Zostały tam ujawnione dwie nowe Lumie, które są zwieńcze­niem drugiej gen­er­acji smart­fonów Nokii z Win­dows Phonem. Brakuje jed­nak długo wyczeki­wanej Lumii 1000/EOS/Catawalk. Jak się okazuje, na ten model będziemy musieli poczekać dłużej.

Facebook na Windows Phone to porażka ale i na to jest sposób

Dodano: 14.02.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, HTC, LG, Nokia, Recenzje, Samsung, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

Facebook Windows Phone

Jestem zad­owolony ze swo­jej Nokii Lumii 800, która dzi­ała na sys­temie Win­dows Phone 7,8. Niestety sys­tem ten ma kilka wad związanych z aplikac­jami – jedną z nich jest właśnie fatalny Face­book, który wys­tępuje zarówno w formie zin­te­growanej z sys­te­mem, jak i osob­nej aplikacji od Microsoft.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002