Dzień bez prze­cieku to dzień stra­cony! Zatem nie wybaczyłbym sobie, gdy­bym dziś nie wspom­ni­ał o jeszcze świeżym, doty­czą­cym następ­cy dobrze sprzeda­jącego się w naszym kra­ju smart­fona Nokia Lumia 610.