Nowa Nokia Lumia w reklamie telewizyjnej

Dodano: 13.05.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Na jutrze­jszej kon­fer­encji Nokii w Lon­dynie ma zostać pokazany nowy flagowy smart­fon. Nokia EOS, Lumia 1000, Cat­walk - nazy­wal­iśmy go na wiele sposobów. Co do jego pre­miery w następ­nym dniu nie mamy już wąt­pli­woś­ci. Nowa Lumia nad­chodzi!

41-megapikselowa Nokia Lumia EOS już 14 maja

Dodano: 28.04.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , ,

Nokia zaczęła rozsyłanie zaproszeń na swo­ją kon­fer­encję i przy okazji dała ciekawą pod­powiedź, która sugeru­je, że to właśnie wtedy zostanie pokazana Nokia Lumia EOS z aparatem 41 Mpix.

Kolejne informacje na temat Nokii EOS

Dodano: 16.04.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Mamy kole­jne infor­ma­c­je na tem­at nad­chodzącego flagow­ca od fińskiego pro­du­cen­ta. Wiado­mo, że będziemy mieć do czynienia z urządze­niem o wyjątkowo dobrym apara­cie.

Nokia pracuje nad wodoodpornymi smartfonami

Dodano: 02.03.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Jak dobrze wiemy, więk­szość smart­fonów nie jest szczegól­nie odpor­na na prze­ci­wieńst­wa losu. Nie chodzi jed­nak wyłącznie o upad­ki z wysokoś­ci. Także kon­takt z wodą może okazać się zabójczy. Na szczęś­cie, Nokia chce zmienić ten stan rzeczy.

Nokia EOS z aparatem 41 Mpix coraz bardziej prawdopodobna

Dodano: 05.02.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

O Nokii z Win­dows Phone 8 i aparatem jak w 808 Pure­View mówi się nie od dziś. Okazu­je się, że owe rewelac­je muszą mieć coś wspól­nego z prawdą, gdyż kole­jne źródło potwierdza prace nad takim smart­fonem.

Nokia zaprasza na swoją konferencję podczas MWC 2013

Dodano: 30.01.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Tar­gi Mobile World Con­gress 2013, będące najwięk­szym corocznym wydarze­niem w smart­fonowym świecie zbliża­ją się nieubła­ganie. Już wiemy, że na pewno zjawi się tam Nokia. która ma zami­ar zadzi­wić nas wszys­t­kich czymś naprawdę moc­nym.

Nokia Lumia z aparatem jak w 808 PureView zostanie pokazana w tym roku

Dodano: 23.01.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Na taką wiado­mość czekaliśmy od daw­na! Następ­ny flagowy smart­fon Nokii ma szan­sę pod­bić ser­ca mil­ionów użytkown­ików za sprawą aparatu łączącego rozwiąza­nia z 808 Pure­View i Lumii 920. Będzie się dzi­ało!

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002