Widząc to, jak dobrze sprzeda­ją się smart­fony z duży­mi ekrana­mi Nokia być może postanowi sama zaofer­ować nowe mod­ele o przekąt­nych od 4,5 do 5,5″ jeszcze w tym roku. Jak­by tego było mało, powin­niśmy się spodziewać także dwóch tabletów i około sied­miocalowego tableto­fonu. No, ale równie dobrze wszys­tko to może być tylko zwykłą plotką…