Smartfony Nokia Lumia z wyższej półki bez Bluetooth 4.0 LE

Dodano: 30.09.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , , ,

bt4wp8

Aktu­al­iza­c­ja opro­gramowa­nia dla smart­fonów Nokia Lumia miała przynieść wspar­cie dla stan­dar­du Blue­tooth 4.0 LE. Ter­az wychodzi na jaw, że z tej metody łącznoś­ci będą mogły korzys­tać jedynie Nokia Lumia 520, 620, 625 i 720.

Filmiki z aktualizacją GDR3 Bittersweet Shimmer dla Lumii 920

Dodano: 08.09.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

 f

W Internecie pojaw­iły się pier­wsze filmi­ki przed­staw­ia­jące sys­tem Win­dows Phone 8 z wgraną aktu­al­iza­cją GDR3/Bittersweet Shim­mer. Zobacz­cie, co przyniesie nam kole­j­na wer­s­ja mobil­nego sys­te­mu Microsof­tu!

Video: Nokia Lumia 920 i nagrywanie dźwięku w stereo

Dodano: 10.08.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Video Tagi: , , ,

NokiaRichRecording465

Za pomocą Nokii Lumia 920 do tej pory mogliśmy nagry­wać filmy jedynie z dźwiękiem mono­fon­icznym. Aktu­al­iza­c­ja Amber zmienia ten stan rzeczy i po jej zain­stalowa­niu może­my się cieszyć nagry­waniem dźwięku w stereo.

Wyciekł spis zmian w aktualizacji Nokia Amber dla Lumii 920

Dodano: 29.07.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , , ,

Do Inter­ne­tu prze­dostała się peł­na lista zmi­an i nowoś­ci, które trafią do aktu­al­iza­cji Nokia Amber dla smart­fona Nokia Lumia 920. Moż­na ją zobaczyć w tym wpisie.

Nokia Lumia 920 vs. Nokia Lumia 1020 — porównanie zdjęć

Dodano: 21.07.2013 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia Tagi: , ,

Jeśli jesteś­cie ciekawi, jaka jest różni­ca jakoś­ciowa pomiędzy fotka­mi zro­biony­mi Lumią 920 a 1020, to powin­niś­cie obe­jrzeć poniższą galer­ię.

Aplikacja Nokia Pro Cam trafi do smartfonów Nokia Lumia 920, 925 i 928

Dodano: 12.07.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Jeśli posi­ada­cie Nok­ię Lumia 92x, to wkrótce będziecie mogli korzys­tać z nowej aplikacji fotograficznej Nokia Pro Cam, która została zaprezen­towana na wczo­ra­jszej pre­mierze Lumii 1020.

Video: Windows Phone 8.1 na Lumii 920

Dodano: 22.06.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

Dziś pokaże­my Wam wyjątkowy filmik, który posi­adaczy Nokii Lumia powinien zain­tere­sować nawet pomi­mo swo­jej wąt­pli­wej jakoś­ci i dłu­goś­ci. Przed­staw­ia on bowiem niewydaną wer­sję sys­te­mu Win­dows Phone 8.1 odpaloną na Lumii 920.

Crash test: Nokia Lumia 920 vs Samsung Galaxy Xcover 2

Dodano: 09.06.2013 Kategorie: Android, Nokia, Samsung, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , , ,

Jeśli lubu­je­cie się w filmikach, których autorzy znę­ca­ją się fizy­cznie nad smart­fon­a­mi mamy coś dla Was. Sprawdź­cie, czy Nokia Lumia 920 jest w stanie powal­czyć z wzmac­ni­anym Sam­sungiem Galaxy Xcov­er 2.

Zielona Lumia 920 — ładna?

Dodano: 31.05.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , ,

Jeśli lubi­cie wyróż­ni­a­jące się smart­fony, być może przy­pad­nie Wam do gus­tu Lumia 920 w zielonym kolorze, która zaw­itała do jed­nego z aus­tral­i­js­kich sklepów.

Czy Nokia Lumia 925 robi lepsze zdjęcia niż Lumia 920?

Dodano: 30.05.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , ,

Gdy Nokia pokaza­ła nową Lumię 925 wiele osób było scep­ty­cznie nastaw­ionych do kwestii tego, czy potrafi ona robić lep­sze zdję­cia niż Lumia 920. Zdję­cia porów­naw­cze wskazu­ją na to, że różni­ca na lep­sze jest łat­wo zauważal­na.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002