Smartfony Nokia Lumia z wyższej półki bez Bluetooth 4.0 LE

Dodano: 30.09.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , , ,

bt4wp8

Aktu­al­iza­c­ja opro­gramowa­nia dla smart­fonów Nokia Lumia miała przynieść wspar­cie dla stan­dar­du Blue­tooth 4.0 LE. Ter­az wychodzi na jaw, że z tej metody łącznoś­ci będą mogły korzys­tać jedynie Nokia Lumia 520, 620, 625 i 720.

Nokia Play To — łatwe udostępnianie multimediów poprzez DLNA dla WP8

Dodano: 27.02.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , , , , ,

Jak­iś czas temu Nokia zapewniła, że aplikac­ja Play To pozwala­ją­ca na udostęp­ni­an­ie zdjęć czy filmów dla innych urządzeń poprzez DLNA jest już w drodze. Okazu­je się, że nie kła­mała, gdyż Play To właśnie zaw­itało do Sklepu Win­dows Phone.

Nokia Lumia 820 i Lumia 920 otrzymują aktualizację Portico dla Polski

Dodano: 21.02.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , , ,

Posi­adacze Nokii Lumia 820 i 920 mogą pobrać już aktu­al­iza­cję Por­ti­co przez­nac­zoną dla Pol­s­ki. Wnosi ona nieco przy­dat­nych poprawek, więc zde­cy­dowa­nia warto dokon­ać pro­ce­su aktu­al­iza­cji.

Nokia Polska przedstawia aplikację Nokia Konkursy dla smartfonów z Windows Phone

Dodano: 18.02.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Bez kategorii, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Nokia Konursy app

Nokia Konkursy to ciekawa, infor­ma­cyj­na aplikac­ja skierowana do posi­adaczy smart­fonów z Win­dows Phone (również Nokia Lumia). Jeśli chce­cie wygrać ciekawe nagrody i być na bieżą­co z konkur­sa­mi orga­ni­zowany­mi przez Nok­ię Pol­s­ka – warto zain­tere­sować się tą prostą aplikacją.

Nokia Lumia 820 — pierwsze kroki — poradnik [video Dailymobile.pl]

Dodano: 18.01.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Opinie, testy, Recenzje, Testy Dailymobile.pl, Video, Windows Phone 8 Tagi: ,

Przed Wami pier­wsze video doty­czące smart­fona Nokia Lumia 820. Skierowane ono jest do osób, które nie do koń­ca wiedzą, jak sobie poradz­ić z pod­sta­wowy­mi sprawa­mi związany­mi z tym urządze­niem. Z filmiku dowiecie się: jak ściągnąć obu­dowę? jak włożyć kartę microSIM oraz microSD? Jak ład­ować tele­fon oraz jak go włączyć? Video trak­tu­je na zasadzie porad­ni­ka, który przy­da się w szczegól­noś­ci now­icjus­zom. W kole­jnych dni­ach dodane zostaną także porad­ni­ki doty­czące kon­fig­u­racji smart­fona, pier­wszego uru­chomienia. Na samym końcu będziecie mogli liczyć także na recen­zję Nokii Lumii 820. Po tes­tach Lumii 820 powró­ci do mnie Lumia 920, która także będzie miała swo­ją video-recen­z­je (nie mogła się ona odbyć wcześniej z racji na moje prob­le­my ze zdrowiem).

Pamię­ta­j­cie także o sub­skry­bowa­niu naszego kanału na YouTube oraz na Face­booku — dzię­ki temu zawsze pozostaniemy w kon­tak­cie:)

Aplikacja Vimeo na Windows Phone [video]

Dodano: 07.01.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Vimeo-aplikacje-nokia

Vimeo czyli alter­naty­wa dla YouTube, w której społeczność bardziej staw­ia na jakość a nie na ilość pojaw­iła się w  Mar­ket­place i może­cie ją pobrać na smart­fony Nokia Lumia z sys­te­mem Win­dows Phone.

Where’s My Water? oraz Where’s My Perry? trafiają na Windows Phone 8

Dodano: 22.12.2012 Kategorie: Android, Gry, HTC, iPhone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,

Where’s My Water? i Where’s My Per­ry? to jedne z najpop­u­larniejszych gier dostęp­nych w App Store i Google Play. Ter­az w te pro­dukc­je mogą grać także posi­adacze smart­fonów opar­tych na sys­temie Win­dows Phone 8.

PhotoBeamer — sposób Nokii na łatwe udostępnianie zdjęć innym urządzeniom

Dodano: 30.11.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

Pho­to­Beam­er to intere­su­ją­ca aplikac­ja stwor­zona przez Nok­ię, która poz­woli na oglą­danie swoich zdjęć na ekranach innych urządzeń posi­ada­ją­cych połącze­nie z Inter­netem.

Nokia wypuszcza YouSendIt, aplikację do przesyłania plików w chmurze

Dodano: 21.11.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , , ,

YouSendIt to nowy pro­gram przez­nac­zony wyłącznie na smart­fony Nokii z Win­dows Phone 8. Ofer­u­je on między inny­mi prze­chowywanie plików w chmurze i przesyłanie ich metodą NFC.

Windows Phone od kolejnej aktualizacji już nie będzie rozłączał Wi-Fi po zgaszeniu ekranu

Dodano: 11.11.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , , , , ,

Posi­adaczy Win­dows Phone’ów może dzi­wić, że ich smart­fony już chwilę po wyłącze­niu ekranu tracą połącze­nie z siecią Wi-Fi. Joe Belfiore z Microsof­tu stwierdz­ił, że już wkrótce wydana zostanie aktu­al­iza­c­ja opro­gramowa­nia popraw­ia­ją­ca to.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002