Nokia Juggernaut Semaphore — tajemniczy prototyp z WP8

Dodano: 14.12.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

W sieci pojaw­iło się zdję­cie pro­to­ty­powego smart­fona Nokii. Czy fińs­ki kon­cern ma w planach przed­staw­ie­nie o szer­szej pub­licznoś­ci wkrótce? Według mnie nie, choć mogę się oczy­wiś­cie mylić.

Przecieki: Zdjęcia Nokii Lumia 822. Lumia 922 w drodze?

Dodano: 11.10.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , ,

Dopiero co poin­for­mowal­iśmy was o zaprezen­towa­niu nowej Nokii o nazwie Lumia 810, a już może­my pokazać zdję­cia kole­jnego mod­elu. Również i tym razem jest to pochod­na Lumii 820 przez­nac­zona dla amerykańs­kich odbior­ców. Czy takie roz­drab­ni­an­ie rynku ma sens?

Nokia Lumia 810 — galeria i pierwszy hands-on

Dodano: 10.10.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Wczo­raj infor­mowal­iśmy was o prezen­tacji Nokii Lumia 810. W między­cza­sie zdążyły już się pojaw­ić pier­wsze rzeczy­wiste zdję­cia i filmi­ki przed­staw­ia­jące ten smartfon/ Zobaczmy, jak się prezen­tu­je.

Nokia Lumia 810 zapowiedziana wyłącznie dla USA

Dodano: 09.10.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Amerykańskie T‑Mobile ma dla swoich klien­tów nie lada gratkę — oper­a­tor ten otrzy­mał wyłączność na nowy smart­fon Nokii — Lumia 810. Jak łat­wo zgad­nąć, nie różni się wiele od mod­elu Lumia 820.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002