Świet­nie zapowiada­ją­cy się nowy mod­el Nokii z Sym­bianem oraz wyróż­ni­a­ją­cym się na tle innych urządzeń aparat Nokii 808  Pure­View może niebawem doczekać się swo­jego odpowied­ni­ka wyko­rzys­tu­jącego sys­tem Win­dows Phone.