Nokia Lumia 800 nie do zdarcia – ciekawy przypadek

Dodano: 27.10.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi:

Nokia-Lumia-800-zalana

Choć obec­ne smart­fony naszpikowane są elek­tron­iką, która w star­ciu z naturą zazwyczaj pod­da­je się, to w przy­pad­ku Nokii Lumia 800 sytu­ac­ja wyglą­da odwrot­nie, a dlaczego?

Microsoft wstrzymuje update do Windows Phone 7.8

Dodano: 12.03.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, HTC, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

stop-update-to-windows-phone-7.8

Nieste­ty Microsoft znalazł uchy­bi­enia w swo­jej aktu­al­iza­cji sys­te­mu Win­dows Phone 7.5 do wer­sji Win­dows Phone 7.8. O jakie uchy­bi­enia chodzi i kiedy będziemy mogli spodziewać się kon­tynu­acji aktu­al­i­zowa­nia mod­eli smart­fonów z WP 7.5 do 7.8?

Spotify na Windows Phone 8, 7.5, 7.8 gra aż miło!

Dodano: 21.02.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

Spotify Windows Phone

Aplikac­ja muzy­cz­na Spo­ti­fy na smart­fony z Win­dows Phone 8, 7.5, 7.8 już jest dostęp­na w Mar­ket­place. Spo­ti­fy przełomem wdarło się na świa­tową scenę muzy­czną i nie ma tutaj mowy o nowym artyś­cie czy bandzie, Spo­ti­fy to pro­gram / aplikac­ja, która rewolucjonizu­je świat muzy­ki i spraw­ia, że zapom­n­imy o pirac­kich playlis­tach na Winampie. Jeszcze nie wiesz czym jest Spo­ti­fy i z czym się to je? Zapraszam do wpisu!

Nokia Polska przedstawia aplikację Nokia Konkursy dla smartfonów z Windows Phone

Dodano: 18.02.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Bez kategorii, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Nokia Konursy app

Nokia Konkursy to ciekawa, infor­ma­cyj­na aplikac­ja skierowana do posi­adaczy smart­fonów z Win­dows Phone (również Nokia Lumia). Jeśli chce­cie wygrać ciekawe nagrody i być na bieżą­co z konkur­sa­mi orga­ni­zowany­mi przez Nok­ię Pol­s­ka – warto zain­tere­sować się tą prostą aplikacją.

Facebook na Windows Phone to porażka ale i na to jest sposób

Dodano: 14.02.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, HTC, LG, Nokia, Recenzje, Samsung, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

Facebook Windows Phone

Jestem zad­owolony ze swo­jej Nokii Lumii 800, która dzi­ała na sys­temie Win­dows Phone 7,8. Nieste­ty sys­tem ten ma kil­ka wad związanych z aplikac­ja­mi – jed­ną z nich jest właśnie fatal­ny Face­book, który wys­tępu­je zarówno w formie zin­te­growanej z sys­te­mem, jak i osob­nej aplikacji od Microsoft.

Podział smartfonów z Windows Phone na poszczególne modele — 75% należy do Nokii

Dodano: 12.02.2013 Kategorie: HTC, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , , ,

 

Parę dni temu pokazy­wal­iśmy wam rank­ing dziesię­ciu najpop­u­larniejszych urządzeń z Androi­dem. Ter­az mamy podob­ny wykres, lecz tym razem doty­czą­cy Win­dows Phone’a. Nie ma wielkiego zaskoczenia — Nokia jest zde­cy­dowanym lid­erem.

Podróbka Lumii z Androidem na pokładzie — Cloudfone Thrill 430G

Dodano: 28.01.2013 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Pozostałe modele telefonów Tagi: , , , , , , , ,

Azjaci znani są z tego, że bard­zo częs­to para­ją się tworze­niem urządzeń, będą­cych marną podróbką zachod­nich pro­duk­tów. Tym razem fir­ma Cloud­fone wzięła na warsz­tat smart­fony Nokia Lumia i wpakowała do nich Androi­da.

Aplikacja Vimeo na Windows Phone [video]

Dodano: 07.01.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Vimeo-aplikacje-nokia

Vimeo czyli alter­naty­wa dla YouTube, w której społeczność bardziej staw­ia na jakość a nie na ilość pojaw­iła się w  Mar­ket­place i może­cie ją pobrać na smart­fony Nokia Lumia z sys­te­mem Win­dows Phone.

Aplikacje Windows Phone: Goldenline [video]

Dodano: 27.12.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Goldenline-Windows-Phone

Przed Wami kole­j­na aplikac­ja — Gold­en­line — skierowana na smart­fony z Win­dows Phone, w tym oczy­wiś­cie na mod­ele Nokia Lumia. O plusach posi­ada­nia tej właśnie aplikacji opowie Wam w krótkim video Karol Paciorek, a ja postaram się w miarę obiek­ty­wnie wypowiedzieć na tem­at samej apki.

Nokia Lumia 800 otrzymuje aktualizację do Windows Phone 7.8 i zarazem jej nie otrzymuje

Dodano: 17.12.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

Nokia nas oszukała. Obiecała swoim klien­tom ofic­jalne wydanie aktu­al­iza­cji do Win­dows Phone 7.8 na początku 2013 roku. Brz­mi to dzi­wnie, lecz fińs­ki pro­du­cent nie dotrzy­mał słowa i… wypuś­cił swo­je uak­tu­al­nie­nie szy­b­ciej, niż zapew­ni­ał. A przy­na­jm­niej tak się początkowo zdawało… Co się kry­je pod tym kuri­ozal­nym nagłówkiem? Szczegóły zna­jdziecie w rozwinię­ciu.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002