Nokia Lumia 720 – recenzja video Dailymobile.pl

Dodano: 11.09.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Testy Dailymobile.pl, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

Dawno nic nie nagry­wałem , więc postanow­iłem się zre­ha­bil­i­tować. Na warsz­tat wle­ci­ała przy­jaz­na Nokia Lumia 720 i z racji długiego okre­su do testowa­nia mogłem zobaczyć, jakie są plusy i minusy tego smart­fona. Przy okazji może­cie zobaczyć, jakie aplikac­je zna­jdziecie na Win­dows Phone 8 – nie, nie jest ubo­go pod tym wzglę­dem 🙂 Cała real­iza­c­ja była robiona trochę „na szy­bko”, więc wybacz­cie pewne niedo­ciąg­nię­cia oraz dosyć cichy głos (nie mam poję­cia dlaczego aku­rat tak to wyszło). Obiecu­ję do następ­nego razu się popraw­ić 🙂

Nokia zaskoczyła wszystkich i zaprezentowała dwie nowe Lumie: 520 i 720 .

Dodano: 26.02.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , , ,

Nokia już skończyła swo­ją kon­fer­encję z barcelońs­kich targów MWC 2013. Zostały tam ujawnione dwie nowe Lumie, które są zwieńcze­niem drugiej gen­er­acji smart­fonów Nokii z Win­dows Phonem. Braku­je jed­nak dłu­go wyczeki­wanej Lumii 1000/EOS/Catawalk. Jak się okazu­je, na ten mod­el będziemy musieli poczekać dłużej.

Na MWC 2013 Nokia pokaże nie jeden, nie trzy a aż sześć smartfonów?

Dodano: 10.02.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , , , ,

Czym bliżej MWC 2013, tym atmos­fera robi się goręt­sza. Nowy prze­ciek wspom­i­na o tym, że Nokia ma w planach wydać aż sześć różnych smart­fonów.

Nokia Lumia 520 i 720 w drodze? Na to wygląda

Dodano: 08.02.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Nokia EOS z pewnoś­cią nie będzie jedynym smart­fonem Nokii, który zade­bi­u­tu­je w najbliższym cza­sie. Najnowszy prze­ciek pochodzi z Indonezji i wyglą­da na to, że wkrótce może­my się doczekać dwóch tanich Lumii z Win­dows Phone 8.

Nokia Lumia 720 — fanowski model koncepcyjny

Dodano: 27.07.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia Tagi: , ,

Mkrtchyan Edgar zaj­mu­je się od cza­su do cza­su tworze­niem swoich wiz­ji kole­jnych Nokii. Jego ostat­nim pro­jek­tem jest Nokia Lumia 720, która prezen­tu­je się bard­zo ciekaw­ie. Specy­fikację oraz grafi­ki prezen­tu­jące ten nieist­nieją­cy mod­el może­cie  poz­nać w rozwinię­ciu newsa.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002