Podział smartfonów z Windows Phone na poszczególne modele — 75% należy do Nokii

Dodano: 12.02.2013 Kategorie: HTC, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , , ,

 

Parę dni temu pokazy­wal­iśmy wam rank­ing dziesię­ciu najpop­u­larniejszych urządzeń z Androi­dem. Ter­az mamy podob­ny wykres, lecz tym razem doty­czą­cy Win­dows Phone’a. Nie ma wielkiego zaskoczenia — Nokia jest zde­cy­dowanym lid­erem.

Aplikacja Vimeo na Windows Phone [video]

Dodano: 07.01.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Vimeo-aplikacje-nokia

Vimeo czyli alter­naty­wa dla YouTube, w której społeczność bardziej staw­ia na jakość a nie na ilość pojaw­iła się w  Mar­ket­place i może­cie ją pobrać na smart­fony Nokia Lumia z sys­te­mem Win­dows Phone.

Aplikacje Windows Phone: Goldenline [video]

Dodano: 27.12.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Goldenline-Windows-Phone

Przed Wami kole­j­na aplikac­ja — Gold­en­line — skierowana na smart­fony z Win­dows Phone, w tym oczy­wiś­cie na mod­ele Nokia Lumia. O plusach posi­ada­nia tej właśnie aplikacji opowie Wam w krótkim video Karol Paciorek, a ja postaram się w miarę obiek­ty­wnie wypowiedzieć na tem­at samej apki.

Windows Phone 7.8 już dostępny dla smartfonów Nokia Lumia poprzez Navifirm

Dodano: 13.12.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Zaskoczeni? Aktu­al­iza­c­ja miała trafić w ręce posi­adaczy Win­dows Phone’ów dopiero w przyszłym roku, lecz jak się okazu­je, już moż­na ją pobrać na smart­fony Nokia Lumia poprzez opro­gramowanie Nav­i­firm. To jak, instalu­je­my?

Windows Phone 7.8 dopiero w przyszłym roku

Dodano: 29.11.2012 Kategorie: LG, Newsy, Nokia, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , , ,

Win­dows Phone 7.8 - usprawniona wer­s­ja WP7 - miał nade­jść wkrótce po pre­mierze Win­dows Phone 8. Microsoft nieste­ty nie spieszy się z wprowadze­niem aktu­al­iza­cji: nade­jdzie ona dopiero na początku 2013 roku.

Windows Phone od kolejnej aktualizacji już nie będzie rozłączał Wi-Fi po zgaszeniu ekranu

Dodano: 11.11.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , , , , ,

Posi­adaczy Win­dows Phone’ów może dzi­wić, że ich smart­fony już chwilę po wyłącze­niu ekranu tracą połącze­nie z siecią Wi-Fi. Joe Belfiore z Microsof­tu stwierdz­ił, że już wkrótce wydana zostanie aktu­al­iza­c­ja opro­gramowa­nia popraw­ia­ją­ca to.

Nokia Lumia 830 modelem przeznaczonym na rynek chiński. Są zdjęcia

Dodano: 07.11.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , ,

W sieci pojaw­iły się zdję­cia przed­staw­ia­jące niez­nanego wcześniej smart­fona, Nok­ię Lumia 830. Prze­cież dopiero co wyszła Lumia 820, czy Chińczy­cy otrzy­ma­ją jeszcze moc­niejszą raki­etę od resz­ty globu?

Aplikacja Yanosik na smartfonie Nokia Lumia 800 — szczerze polecam!

Dodano: 18.10.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Yanosik-nawigacja-windows

Od dłuższego cza­su na kanale Nokia Pol­s­ka na YouTube może­cie zobaczyć ciekawe filmi­ki — recen­z­je aplikacji, które wyko­rzys­tać może­cie na smart­fonach Nokia Lumia. Jeśli częs­to podróżu­je­cie i boicie się man­datów zapraszam do przetestowa­nia aplikacji Yanosik na smart­fonach z Win­dows Phone — szcz­erze pole­cam, a dlaczego…

Nokia sprzedała 7 milionów smartfonów z serii Lumia

Dodano: 11.09.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Jak już wiecie, Nokia jest lid­erem w sprzedaży smart­fonów z sys­te­mem Win­dows Phone. Ter­az dowiadu­je­my się, jakie to są licz­by. Przy okazji jak na dłoni widać, że coraz więcej osób przekonu­je się do mobil­nego sys­te­mu Microsof­tu.

AppVegas — narzędzie poszukiwacza aplikacji na telefony Nokia Lumia

Dodano: 26.08.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Jeśli lubisz bus­zować po Mar­ket­place w celu poszuki­wa­nia ciekawych pro­gramów, może zain­tere­sować Cię AppVe­gas, który usprawni ten pro­ces.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002