Microsoft wstrzymuje update do Windows Phone 7.8

Dodano: 12.03.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, HTC, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

stop-update-to-windows-phone-7.8

Nieste­ty Microsoft znalazł uchy­bi­enia w swo­jej aktu­al­iza­cji sys­te­mu Win­dows Phone 7.5 do wer­sji Win­dows Phone 7.8. O jakie uchy­bi­enia chodzi i kiedy będziemy mogli spodziewać się kon­tynu­acji aktu­al­i­zowa­nia mod­eli smart­fonów z WP 7.5 do 7.8?

Nokia Polska przedstawia aplikację Nokia Konkursy dla smartfonów z Windows Phone

Dodano: 18.02.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Bez kategorii, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Nokia Konursy app

Nokia Konkursy to ciekawa, infor­ma­cyj­na aplikac­ja skierowana do posi­adaczy smart­fonów z Win­dows Phone (również Nokia Lumia). Jeśli chce­cie wygrać ciekawe nagrody i być na bieżą­co z konkur­sa­mi orga­ni­zowany­mi przez Nok­ię Pol­s­ka – warto zain­tere­sować się tą prostą aplikacją.

Podział smartfonów z Windows Phone na poszczególne modele — 75% należy do Nokii

Dodano: 12.02.2013 Kategorie: HTC, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , , ,

 

Parę dni temu pokazy­wal­iśmy wam rank­ing dziesię­ciu najpop­u­larniejszych urządzeń z Androi­dem. Ter­az mamy podob­ny wykres, lecz tym razem doty­czą­cy Win­dows Phone’a. Nie ma wielkiego zaskoczenia — Nokia jest zde­cy­dowanym lid­erem.

Angry Birds Space i Angry Birds Star Wars trafiają na Lumię 610

Dodano: 15.01.2013 Kategorie: Gry, Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , ,

Któż z nas nie grał kiedykol­wiek w Angry Birds? Dwie najnowsze odsłony tej niezwyk­le uza­leż­ni­a­jącej pro­dukcji trafiły wresz­cie na smart­fony Nokia Lumia 610. Było nam dane sporo czekać na ten dzień…

Aplikacja Vimeo na Windows Phone [video]

Dodano: 07.01.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Vimeo-aplikacje-nokia

Vimeo czyli alter­naty­wa dla YouTube, w której społeczność bardziej staw­ia na jakość a nie na ilość pojaw­iła się w  Mar­ket­place i może­cie ją pobrać na smart­fony Nokia Lumia z sys­te­mem Win­dows Phone.

Aplikacje Windows Phone: Goldenline [video]

Dodano: 27.12.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Goldenline-Windows-Phone

Przed Wami kole­j­na aplikac­ja — Gold­en­line — skierowana na smart­fony z Win­dows Phone, w tym oczy­wiś­cie na mod­ele Nokia Lumia. O plusach posi­ada­nia tej właśnie aplikacji opowie Wam w krótkim video Karol Paciorek, a ja postaram się w miarę obiek­ty­wnie wypowiedzieć na tem­at samej apki.

Nokia Lumia 505 oficjalnie — kolejny kompakt w rodzinie

Dodano: 15.12.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Nokia ofic­jal­nie zaprezen­towała kole­jny nowy smart­fon z rodziny Lumia. Nieste­ty, Lumia 505 sko­rzys­ta z sys­te­mu Win­dows Phone 7.8 i będzie dostęp­na wyłącznie u meksykańskiego oper­a­to­ra Tel­cel.

Windows Phone 7.8 już dostępny dla smartfonów Nokia Lumia poprzez Navifirm

Dodano: 13.12.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Zaskoczeni? Aktu­al­iza­c­ja miała trafić w ręce posi­adaczy Win­dows Phone’ów dopiero w przyszłym roku, lecz jak się okazu­je, już moż­na ją pobrać na smart­fony Nokia Lumia poprzez opro­gramowanie Nav­i­firm. To jak, instalu­je­my?

Muzyka z reklam Nokia Lumia [video]

Dodano: 07.12.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

Nokia Lumia Music

Od cza­su wypuszczenia pier­wszych smart­fonów Nokii z serii Lumia na rynek, zawsze jarałem się pod­kła­dem muzy­cznym, który jest uży­ty w tych rekla­mach. I choć nie mam telewiz­o­ra, a może właśnie przez to, lubię oglą­dać dobre reklamy – ciekawe pomysły, dobre pod­kłady muzy­czne w rekla­mach. Dlat­ego też postanow­iłem zestaw­ić dla Was naj­ciekawsze według mnie reklamy smart­fonów Nokia Lumia wraz z video wykon­aw­ców, którzy uży­czyli ścież­ki dźwiękowej do tych reklam – zapraszam.

Windows Phone 7.8 dopiero w przyszłym roku

Dodano: 29.11.2012 Kategorie: LG, Newsy, Nokia, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , , ,

Win­dows Phone 7.8 - usprawniona wer­s­ja WP7 - miał nade­jść wkrótce po pre­mierze Win­dows Phone 8. Microsoft nieste­ty nie spieszy się z wprowadze­niem aktu­al­iza­cji: nade­jdzie ona dopiero na początku 2013 roku.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002