Aplikacje Windows Phone: Goldenline [video]

Dodano: 27.12.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Goldenline-Windows-Phone

Przed Wami kole­j­na aplikac­ja — Gold­en­line — skierowana na smart­fony z Win­dows Phone, w tym oczy­wiś­cie na mod­ele Nokia Lumia. O plusach posi­ada­nia tej właśnie aplikacji opowie Wam w krótkim video Karol Paciorek, a ja postaram się w miarę obiek­ty­wnie wypowiedzieć na tem­at samej apki.

Nokia Lumia 610 — podsumowująca infografika

Dodano: 08.10.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

Nokia Lumia 610 infografika

Pamięta­cie, że jak­iś czas temu pub­likowal­iśmy dwie info­grafi­ki doty­czące wyników testów Nokii Lumii 610? Ter­az chcielibyśmy zaprezen­tować pełną info­grafikę, na której zna­jdziecie wszys­tkie infor­ma­c­je a raczej odczu­cia użytkown­ików doty­czące spra­wowa­nia się Nokii Lumii 610.

Nokia Lumia 610 NFC w sprzedaży w Polsce

Dodano: 03.09.2012 Kategorie: Nokia, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Tech­nolo­gia NFC, która zaw­itała w spec­jal­nej odmi­an­ie tele­fonu Nokia Lumia 610, pozwala użytkown­ikowi doświad­czyć zupełnie nowego poziomu inter­akcji z otocze­niem. Nokia Poland opub­likowała filmik, na którym pokazu­je, że NFC może się sprawdz­ić także w grach.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002