Nokia Lumia 520 uratowała policjanta podczas strzelaniny

Dodano: 02.05.2014 Kategorie: Newsy, Nokia Tagi: , ,

nl520-saves-a-police-officer_thumb

To już nie pier­wszy raz, gdy tele­fon Nokii zatrzy­mał pocisk i ochronił jej właś­ci­ciela. Tym razem bohaterem została Lumia 520, która przyjęła na siebie kulę skierowaną w stronę polic­jan­ta odwiedza­jącego swo­ją rodz­inę.

Statystyki Windows Phone 8 — grudzień 2013

Dodano: 30.12.2013 Kategorie: HTC, Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

SONY DSC

Najnowsze statysty­ki przeprowad­zone przez fir­mę AdDu­plex są dowo­dem na całkow­itą dom­i­nację Nokii na plat­formie Win­dows Phone 8.

Nokia Lumia 520 najpopularniejszym smartfonem z Windows Phone

Dodano: 13.07.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Choć pro­du­cen­ci spędza­ją mnóst­wo cza­su na pro­jek­towa­niu bard­zo zaawan­sowanych smart­fonów z wyższej pół­ki, to nie zawsze są one tak pop­u­larne jak te naj­tańsze urządzenia. Tak właśnie jest w przy­pad­ku Nokii, której Lumia 520 sprzeda­je się lep­iej, niż jakikol­wiek inny Win­dows Phone.

Nokia Lumia 520 w zabawnej kampanii video

Dodano: 27.06.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi:

Nokia Pol­s­ka stworzyła już jak­iś czas temu ser­ię filmików, które prezen­tu­ją smart­fon Nokia Lumia 520. Jeśli jeszcze nie mieliś­cie okazji zobaczyć możli­woś­ci Lumii 520, to warto obe­jrzeć tę kam­panię.

Nokia Lumia 520 powinna odnieść sukces dzięki swojej cenie

Dodano: 26.02.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , ,

Nokia-Lumia-520

Nokia zaprezen­towała cztery nowe mod­ele na tar­gach MWC 2013, moją uwagę przykuł smart­fon Nokia Lumia 520, który powinien zro­bić kari­erę dzię­ki niskiej cenie. Czy Nokia w końcu znalazła sposób na wyniesie­nie Win­dows Phone w górę?

Nokia zaskoczyła wszystkich i zaprezentowała dwie nowe Lumie: 520 i 720 .

Dodano: 26.02.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , , ,

Nokia już skończyła swo­ją kon­fer­encję z barcelońs­kich targów MWC 2013. Zostały tam ujawnione dwie nowe Lumie, które są zwieńcze­niem drugiej gen­er­acji smart­fonów Nokii z Win­dows Phonem. Braku­je jed­nak dłu­go wyczeki­wanej Lumii 1000/EOS/Catawalk. Jak się okazu­je, na ten mod­el będziemy musieli poczekać dłużej.

Na MWC 2013 Nokia pokaże nie jeden, nie trzy a aż sześć smartfonów?

Dodano: 10.02.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , , , ,

Czym bliżej MWC 2013, tym atmos­fera robi się goręt­sza. Nowy prze­ciek wspom­i­na o tym, że Nokia ma w planach wydać aż sześć różnych smart­fonów.

Nokia Lumia 520 i 720 w drodze? Na to wygląda

Dodano: 08.02.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Nokia EOS z pewnoś­cią nie będzie jedynym smart­fonem Nokii, który zade­bi­u­tu­je w najbliższym cza­sie. Najnowszy prze­ciek pochodzi z Indonezji i wyglą­da na to, że wkrótce może­my się doczekać dwóch tanich Lumii z Win­dows Phone 8.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002