Nokia zaprezentuje coś zielonego we wtorek

Dodano: 20.06.2014 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

nokia_teaser_green_envy

Na ofic­jal­nym blogu Nokii pojaw­ił się licznik odlicza­ją­cy czas do wtorku. Co to będzie? Praw­dopodob­nie chodzi albo o następcę Nokii X, albo o zieloną wer­sję kolorysty­czną Lumii 1520.

Video: Nokia Lumia 1520 vs Sony Xperia Z2 — porównanie jakości zdjęć i video

Dodano: 29.05.2014 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , , ,

lumiasony

Blog Fon­eAre­na przed­staw­ił intere­su­ją­cy filmik będą­cy porów­naniem dwóch fotograficznych smart­fonów: Nokii Lumia 1520 i Sony Xperii Z2. Który z nich robi lep­sze zdję­cia i filmy?

Działanie kart 128 GB potwierdzone na Windows Phone 8

Dodano: 12.03.2014 Kategorie: Newsy, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

Lumia 1520 128GB Sandisk Card

San­Disk pod­czas targów Mobile World Con­gress 2014 zaprezen­tował kartę microSD o wielkiej pojem­noś­ci 128 GB. Została stwor­zona przede wszys­tkim z myślą o urządzeni­ach z Androi­dem i pro­du­cent ani słowem nie wspom­ni­ał na tem­at Win­dows Phone. Okazu­je się jed­nak, że Win­dows Phone 8 bez prob­le­mu potrafi odczy­ty­wać tak duże kar­ty.

Nokia Lumia 1520 vs Sony Xperia Z1 Compact — porównanie aparatów

Dodano: 07.03.2014 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Sony, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

Screenshot-Nokia-Lumia-1520-Sports-5-MP

Nokia Lumia 1520 i Sony Xpe­ria Z1 Com­pact to dwa fotograficzne smart­fony z aparata­mi o rozdziel­czoś­ci 20 Mpix. Który z nich wykonu­je lep­sze zdję­cia?

Spódnica stworzona ze… smartfonów Nokii

Dodano: 18.02.2014 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , ,

Lumia-dress-feat

W trak­cie pokazów mody Lon­don Fash­ion Week 2014 została zaprezen­towana bard­zo niety­powa spód­ni­ca. Czemu piszę o tym tutaj? Ponieważ została wyko­nana z… Lumii 1020 i 1520.

Nokia przedstawia próbkę jakości nagrywanego dźwięku w Lumii 1520

Dodano: 01.02.2014 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

łajttyrti

Nokia Lumia 1520 posi­a­da aparat 20 Mpix z obiek­ty­wem Carl Zeiss, który pozwala na nagry­wanie filmików w naprawdę dobrej jakoś­ci. To jed­nak nie wszys­tko — dzię­ki zas­tosowanym mikro­fonom typu HAAC mogą się także pochwal­ić świet­nym dźwiękiem.

Memory — gra na Windows Phone ćwicząca pamięć

Dodano: 28.01.2014 Kategorie: Gry, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , ,

Memo_808x808_0010_06

Mem­o­ry to znana gra pole­ga­ją­ca na odsła­ni­a­n­iu dwóch iden­ty­cznych ele­men­tów. Powin­niś­cie się nią zain­tere­sować, jeśli lubu­je­cie się w grach, w których trze­ba pobudz­ić swo­je szare komór­ki.

Nokia Lumia 1520V, czyli miniaturowa odmiana Lumii 1520 w drodze?

Dodano: 19.01.2014 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , ,

 

bb254ec3tw1eco0grfpn4j20c30623z5

 

Wkrótce Nokia może zaprezen­tować odmi­anę Lumii 1520 z mniejszym wyświ­et­laczem i słab­szym aparatem fotograficznym. Poz­na­j­cie pier­wsze infor­ma­c­je na tem­at Nokii Lumii 1520V.

Video: Nokia Lumia 1520 vs LG G Flex

Dodano: 21.12.2013 Kategorie: Android, LG, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , , ,

swiezak

Nokia Lumia 1520 i LG G Flex to dwa bard­zo odmi­enne tableto­fony. Który z nich prezen­tu­je się lep­iej w bezpośred­nim porów­na­niu?

Nokia Lumia 1520 i HTC One Gold w Orange szybciej, niż u innych operatorów

Dodano: 06.12.2013 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

Lumia-1520-2

Orange na swoim blogu napisało dzisi­aj, że jeszcze w tym miesiącu rozsz­erzy swo­ją ofer­tę o dwa nowe mod­ele z najwyższej pół­ki: Nok­ię Lumia 1520 i HTC One Gold.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002