Memory — gra na Windows Phone ćwicząca pamięć

Dodano: 28.01.2014 Kategorie: Gry, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , ,

Memo_808x808_0010_06

Mem­o­ry to znana gra pole­ga­ją­ca na odsła­ni­a­n­iu dwóch iden­ty­cznych ele­men­tów. Powin­niś­cie się nią zain­tere­sować, jeśli lubu­je­cie się w grach, w których trze­ba pobudz­ić swo­je szare komór­ki.

6 kolumn kafelek tylko dla tabletofonów Nokii

Dodano: 25.10.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

Windows-Phone-8-GDR3-620x325

Jeśli spodziewa­cie się, że aktu­al­iza­c­ja GDR3 poz­woli Wam zwięk­szyć ilość kol­umn kafelek w ekranie głównym to będziecie niemile rozczarowani. Ta opc­ja będzie dostęp­na wyłącznie dla tableto­fonów przed­staw­ionych ostat­niego wtorku.

Nokia Batman nie będzie smartfonem wyższej klasy

Dodano: 10.10.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , ,

batman

Pamięta­cie infor­ma­cję o tym, że Bat­man to nazwa kodowa Lumii 1320? Nowe doniesienia temu zaprzecza­ją i dodatkowo wyjaś­ni­a­ją, że Bat­man będzie innym smart­fonem reprezen­tu­ją­cym niską półkę.

Nokia szykuje edycję swojego smartfona dla fanów Batmana

Dodano: 08.10.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

batatataman

Mar­ki Nokia i Bat­man są ze sobą połąc­zone sojuszem. Mogliśmy już widy­wać fińskie smart­fony w fil­mach o człowieku-nietop­erzu, a w przyszłoś­ci otrzy­mamy kole­jnego smart­fona w bat­manowej edy­cji spec­jal­nej.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002