Cudowny łuk — interesujący fimik wykonany 50 Nokiami Lumia 1020

Dodano: 22.05.2014 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

nokiałuk

Nokia połączyła swo­je siły z uznanym fil­mow­cem Paulem Tril­lo i nagrała krót­ki filmik będą­cy wari­acją na tem­at efek­tu bul­let time z kul­towego Matrik­sa. W tym celu wyko­rzys­tanych zostało 50 smart­fonów Nokia Lumia 1020.

Spódnica stworzona ze… smartfonów Nokii

Dodano: 18.02.2014 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , ,

Lumia-dress-feat

W trak­cie pokazów mody Lon­don Fash­ion Week 2014 została zaprezen­towana bard­zo niety­powa spód­ni­ca. Czemu piszę o tym tutaj? Ponieważ została wyko­nana z… Lumii 1020 i 1520.

Aktualizacja Nokia Lumia Black dostępna!

Dodano: 10.01.2014 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

nokia-lumia-software-update-for-lumia-920-820-and-620-owners

Nokia właśnie udostęp­niła aktu­al­iza­cję Lumia Black. Wprowadza ona szereg usprawnień sys­te­mowych, jak np. możli­wość tworzenia fold­erów w menu głównym czy doda­je więcej infor­ma­cji na ekranie Glance Screen.

Planujesz kupić smartfon Nokia Lumia 1020, 925, 1520? Mamy dobrą wiadomość

Dodano: 27.11.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Gry, Newsy, Nokia Tagi: , ,

windows-phone-marketplace

Nokia Pol­s­ka we współpra­cy z Microsoft­em postanow­iła zachę­cić dodatkowo do zakupu jed­nego ze swoich trzech smart­fonów – Nokia Lumia 1020, Nokia Lumia 925 lub Nokia Lumia 1520. Na jaki prezent mogą liczyć przys­zli właś­ci­ciele tych smart­fonów?

Zwariowana reklama Nokii we wschodnioazjatyckich klimatach

Dodano: 25.11.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

taekfoto

Odd­zi­ał Nokii ze Zjed­noc­zonych Emi­ratów Arab­s­kich opub­likował reklamę, która jest naprawdę dzi­w­na… Może­my się dzię­ki niej dowiedzieć, że robi­e­nie dobrych zdjęć smart­fonem jest nie mniej trudne niż opanowanie wschod­nich sztuk wal­ki. Chy­ba, że korzys­ta się z Lumii 1020.

Nokia Copter: Wrocław i Warszawa [video]

Dodano: 07.11.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , ,

4599919487

Akc­ja Nokia Copter to pomysł pol­skiego odd­zi­ału Nokii na wypro­mowanie zarówno smart­fona Nokia Lumia 1020, jak i naszego nad­wiślańskiego kra­ju. Wcześniej mogliś­cie zobaczyć, jak prezen­tu­je się Kraków przez obiek­tyw Lumii 1020 umieszc­zonej na lata­ją­cym dronie. Ter­az czas na dwa kole­jne mias­ta: Wrocław i Warsza­wę.

Nokia Copter: Kraków [video]

Dodano: 04.11.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: ,

Nokia-Copter

Dzisi­aj wys­tar­towała akc­ja Nokia Copter o której pisałem kil­ka dni temu. Nokia Pol­s­ka uwieczniła w tym pro­jek­cie obraz Krakowa z lotu pta­ka wyko­nany smart­fonem Nokia Lumia 1020. Dla mnie świet­ny pomysł i wyko­nanie, a jak Wy to oce­nia­cie? Spraw­cie sami!

Instagram dla Windows Phone już w najbliższych tygodniach

Dodano: 29.10.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: ,

Nokia-Instagram

Choć ten news był już zapowiadany pod­czas Nokia World 2013, który odbył się w zeszłym tygod­niu, to jak pokazu­ją najnowsze doniesienia pracę nad final­ną wer­sją aplikacji Insta­gram na WP są już na ukończe­niu.

Nokia Copter – zapowiada się świetna inicjatywa z Polski

Dodano: 27.10.2013 Kategorie: Newsy, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi:

nokia-copter-dron

Nokia Pol­s­ka od jakiegoś cza­su wrzu­ca na YouTube zapowiedzi swo­jego nowego pro­jek­tu o nazwie Nokia Copter. Czego może­my się po nim spodziewać i czego doty­czy?

Video: Art of Motion, czyli impreza Red Bulla uchwycona obiektywem Lumii 1020

Dodano: 03.10.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Video Tagi: , ,

bestNokiaLumia1020video

Nokia opub­likowała na swoim kanale YouTube wid­owiskowy klip, który został w całoś­ci nagrany za pomocą Nokii Lumia 1020.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002