Nokia E6 otrzymuje aktualizację do Nokia Belle Refresh

Dodano: 02.09.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3 Tagi: , , , ,

Zniecier­pli­wieni posi­adacze tele­fonu Nokia E6 naresz­cie mogą zak­tu­al­i­zować swo­je tele­fony do Nokia Belle Refresh. Jest to kole­jny smart­fon po Nokii 500, który nową wer­sję Sym­biana otrzy­mał z opóźnie­niem.

Nokia Belle Refresh — aktualizacja już dostępna!

Dodano: 27.08.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3 Tagi: , , , , , , , , , , , ,

Następu­jące mod­ele: Nokia N8, Nokia E7, Nokia C7, Nokia C6-01, Nokia X7 i Nokia Oro otrzy­mały dzisi­aj aktu­al­iza­cję do najnowszej wer­sji opro­gramowa­nia 111.040.1511. Warto ją pobrać, gdyż wprowadza sporo zmi­an.

Świetna inicjatywa, czyli jak na jednym ładowaniu baterii wyruszyć w podróż dookoła świata

Dodano: 22.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video Tagi:

Around the world on 1 battery

Nokia Pol­s­ka postaw­iła sobie bard­zo ciekawe zadanie – czy możli­we jest by odbyć podróż dookoła świa­ta w 80 dni (wróć:) na jed­nym ład­owa­niu baterii w smart­fonie Nokia E6? Cała akc­ja nadal trwa a podzi­wiać jej wyni­ki może­cie w sieci.

Symbian Belle oficjalnie nadciąga dla Nokii 500, N8, X7, E6 oraz E7

Dodano: 22.11.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Ofic­jal­na lista tele­fonów obsługu­ją­cych sys­tem Sym­bian Belle została wzbo­ga­cona o Nok­ie 500, N8, X7, E6 oraz E7, które już niedłu­go będą obsługi­wać ten OS.

Będzie Symbian Belle dla Nokii N8, E7, C7, C6-01, E6 i X7

Dodano: 25.08.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Symbian Belle

Wczo­raj miała miejsce ofic­jal­na prezen­tac­ja sys­te­mu Sym­bian Belle. Wielu posi­adaczy takich smart­fonów, jak: Nokia N8, E7, C7, C6-01 oraz E6 i X7 zas­tanaw­ia się pewnie czy ich smart­fon zostanie zak­tu­al­i­zowany do sys­te­mu Sym­bian Belle. Nokia wydała ofic­jalne stanowisko w tej spraw­ie.

Nokia E6 – wygląd zewnętrzny [video]

Dodano: 21.05.2011 Kategorie: Nokia, Symbian^3, Video, Zapowiedzi Tagi:

Nokia E6

Nokia E6 to kon­tynu­ac­ja biz­ne­sowej linii E‑series z zak­tu­al­i­zowaną wer­sją sys­tem Symbian^3. Mod­el ten wyposażony został w klaw­iaturę QWERTY, która połąc­zona jest z dotykowym ekranem Goril­la Glass (odporny na zadra­pa­nia). Zobaczmy z bliska, jak wyglą­da Nokia E6.

Nokia E6 w rękach pierwszych recenzentów

Dodano: 13.04.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Video, Zapowiedzi Tagi:

Nokia E6

Nokia E6 – mod­el, który wczo­raj miał swo­ją pre­mierę wylą­dował w rękach pier­wszych recen­zen­tów. Dzię­ki temu nagra­niu video z bliska może­my przyjrzeć się jak wyglą­da nowy smart­fon Nokii z nowym sys­te­mem oper­a­cyjnym. Omaw­iana Nokia E6 jest w kolorze białym, który prezen­tu­je się niezwyk­le ele­gancko.

Nokia E6 – oficjalna specyfikacja i prezentacja modelu

Dodano: 12.04.2011 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Symbian^3 Tagi:
Nokia E6

Nokia E6

Drugą pre­mierą tego dnia w wyko­na­niu finów był smart­fon Nokia E6, który docelowo ma być przez­nac­zony do rozwiązań biz­ne­sowych. Mod­el ten także wyposażony jest w sys­tem Sym­bian Anna oraz dotykowy ekran połąc­zony z klaw­iaturą QWERTY – co jeszcze ofer­u­je Nokia E6?

Nokia E6: zdjęcia, video oraz specyfikacja. Kiedy premiera?

Dodano: 30.03.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Video, Zapowiedzi Tagi:

Nokia E6 leaks photo

Nokia E6 to najnowszy smart­fon Nokii, który nie­ofic­jal­nie został zaprezen­towany w sieci. Znany jest nie tylko wygląd tego mod­elu ze zdjęć ale także z video. Wiemy także jaka jest specy­fikac­ja Nokii E6, nie wiado­mo tylko kiedy nastąpi ofic­jal­na pre­miera tego mod­elu?

Czy tak wygląda Nokia E6?

Dodano: 10.03.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Zapowiedzi Tagi:

Nokia E6

W sieci pojaw­iło się nowe zdję­cie nad­chodzącego smart­fona Nokia E6, który praw­dopodob­nie już niedłu­go wejdzie do port­fo­lio Nokii. Czy Nokia E6 może zapro­ponować coś więcej niż Nokia E7?

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002