Nokia Belle Refresh — aktualizacja już dostępna!

Dodano: 27.08.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3 Tagi: , , , , , , , , , , , ,

Następu­jące mod­ele: Nokia N8, Nokia E7, Nokia C7, Nokia C6-01, Nokia X7 i Nokia Oro otrzy­mały dzisi­aj aktu­al­iza­cję do najnowszej wer­sji opro­gramowa­nia 111.040.1511. Warto ją pobrać, gdyż wprowadza sporo zmi­an.

Nokia Belle na smartfonie Nokia N8 [video]

Dodano: 10.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Testy Dailymobile.pl, Video Tagi: , , , , , ,

Nokia N8 z systemem Nokia Belle

Z racji aktu­al­iza­cji smart­fonów Nokii – Nokia N8, C7, C6-01, E7, X7, E6, Oro postanow­iłem zaprezen­tować Wam, jak wyglą­da sys­tem Nokia Belle w rzeczy­wis­toś­ci oraz przy­bliżyć nieco zmi­any, jakie zas­taniecie w odświeżonym OS’ie – zapraszam gorą co do obe­jrzenia video.

TOP 5 gier Ninja na smartfon Nokia N8 [video]

Dodano: 25.01.2012 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Gry, Newsy, Nokia, Symbian^3, Video Tagi: , , ,

Nokia N8 gry
Lubisz gry w których trze­ba coś zniszczyć by prze­jść do następ­nego level’u? Dodatkowo posi­adasz smart­fona Nokia N8 lub Nokia C7, C6-01, E7 z sys­te­mem Sym­bian Anna. Koniecznie w takim razie powinieneś przeczy­tać zestaw­ie­nie 5 najlep­szych gier akcji!

Nokia 701 z Symbian Belle vs Nokia C7 z Symbian Anna [video]

Dodano: 30.08.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Video Tagi: , , ,

Nokia C7 vs Nokia 701

Ostat­nio zachę­całem Was do dyskusji porównu­jącej sys­te­my Sym­bian Anna i Sym­bian Belle. Dziś zapraszam Was do obe­jrzenia porów­na­nia w formie video tych dwóch OS’ów na smar­fonach Nokia C i Nokia 701.

Będzie Symbian Belle dla Nokii N8, E7, C7, C6-01, E6 i X7

Dodano: 25.08.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Symbian Belle

Wczo­raj miała miejsce ofic­jal­na prezen­tac­ja sys­te­mu Sym­bian Belle. Wielu posi­adaczy takich smart­fonów, jak: Nokia N8, E7, C7, C6-01 oraz E6 i X7 zas­tanaw­ia się pewnie czy ich smart­fon zostanie zak­tu­al­i­zowany do sys­te­mu Sym­bian Belle. Nokia wydała ofic­jalne stanowisko w tej spraw­ie.

Symbian Anna — podziel się swoimi wrażeniami [dyskusja]

Dodano: 19.08.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3 Tagi: , , , ,

Symbian Anna ikony

Wczo­raj miała miejsce aktu­al­iza­c­ja sys­te­mu Sym­bian Anna na smart­fonach Nokia N8, E7, C7, C6-01. Ciekaw jestem jakie są Wasze odczu­cia na tem­at tej aktu­al­iza­cji — co Wam się podo­ba, czego nie lubi­cie i czego oczeki­wal­iś­cie po tej aktu­al­iza­cji, a nie zostało wprowad­zone. Mam nadzieję, że wspól­nie będziemy w stanie rozwiązać Wasze prob­le­my i podzielić się wraże­ni­a­mi. W dal­szej częś­ci wpisu postaram się opisać swo­je odczu­cie doty­czące korzys­ta­nia z sys­te­mu Sym­bian Anna, nie zabraknie także Anni, która opowie Nam, co ciekawego zna­jdziemy w nowym OS’ie Nokii. Zapraszam do czy­ta­nia i gorą­co zachę­cam do komen­towa­nia.

Symbian Anna dla smartfonów Nokia N8, E7, C7, C6-01 oficjalnie w Polsce!

Dodano: 18.08.2011 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3 Tagi: , , , ,

Symbian Anna Nokia N8, E7, C7, C6-01 oficjalnie

Dłu­go czekaliśmy na tą chwilę – Sym­bian Anna w końcu jest dostęp­ny dla posi­adaczy smart­fonów Nokia N8, E7, C7, C6-01. Pier­wsze odczu­cia użytkown­ików są jak najbardziej pozy­ty­wne. Zobaczmy, co Nas czeka przy spotka­niu z Anną?

5 najważaniejszych zmian, jakie przyniesie aktualizacja Symbian Anna w Nokii N8

Dodano: 25.07.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Nokia N8 Symbian Anna

Nokia N8 to wysok­iej klasy sprzęt, który robi nie tylko dobre zdję­cia ale także zapew­nia wspani­ałą rozry­wkę i jest funkcjon­al­ny. Już w najbliższym cza­sie posi­adacze tego smart­fona będą mogli zak­tu­al­i­zować jego sys­tem oper­a­cyjny (Symbian^3) do wer­sji Sym­bian Anna. Zobaczmy zatem, jakie zmi­any wprowadzi nowy sys­tem oper­a­cyjny?

Jak przeprowadzić aktualizacje na telefonie Nokia N8, C7, C6-01, E7, X7?

Dodano: 23.05.2011 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Video Tagi: , , , ,

Nokia smartfone updates

Nokia przy­go­towały krót­ki porad­nik video, który pokaże Ci jak zak­tu­al­i­zować opro­gramowanie na swoim smart­fonie. Na potrze­by video przeprowad­zono aktu­al­iza­cję na tele­fonie Nokia N8, ale należy mieć na względzie, że także na smart­fonach Nokia C7, Nokia C6-01, Nokia E7 i Nokia X7 przeprowadzisz w ten sam sposób aktu­al­iza­cję swo­jego opro­gramowa­nia.

Nokia Challenge – konkurs, który zmotywuje Cię do uprawiania sportów

Dodano: 05.05.2011 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia Tagi:

Nokia Marathon

Nokia Chal­lenge to nowy konkurs Nokii we współpra­cy z Endomon­do – twór­ca­mi aplikacji Endomon­do Sports Track­er. Tym razem konkurs nie jest skierowany do dewelop­erów, ale do każdego kto ma ochotę trochę się poruszać i przy okazji wygrać Nok­ie C7.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002