nokia-bh-121-bluetooth-headset-635

Nokia dzisi­aj ofic­jal­nie zaprezen­towała swo­je nowe akce­so­ri­um do smart­fonów: intere­su­jące słuchaw­ki z mod­ułem NFC pozwala­ją­cym na bezprze­wodowe parowanie ich z tele­fonem.