nokia-bh-121-bluetooth-headset-635

Nokia dzisiaj ofic­jal­nie zaprezen­towała swoje nowe akce­so­rium do smart­fonów: intere­su­jące słuchawki z mod­ułem NFC pozwala­ją­cym na bezprze­wodowe parowanie ich z telefonem.