[Video] Nokia Lumia 920 vs. Samsung Galaxy S III vs. iPhone 4S — test aparatów

Dodano: 06.09.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , , ,

Gdy świat usłyszał o ośmiomegapik­selowym apara­cie Pure­View, który trafił do Lumii 920, w Internecie zawrza­ło. Nagle wszyscy zdali sobie sprawę, że każdy aparat 8 Mpix to zło straszne, a najlep­szym wyborem była­by matryca 100 Mpix. Narzekanie narzekaniem, ale Nokia Lumia 920 robi naprawdę genialne zdję­cia nawet w sytu­ac­jach bez­nadziejnych.

Samsung Galaxy Camera vs. Nokia 808 PureView — porównanie fotograficzne

Dodano: 02.09.2012 Kategorie: Android, Galeria, Newsy, Nokia, Opinie, testy, Samsung, Symbian^3 Tagi: , , , ,

Obec­nie najlep­szym smart­fonem do robi­enia zdjęć jest beza­pela­cyjnie Nokia 808 Pure­View. Sam­sung na swo­jej prezen­tacji pokazał urządze­nie o nazwie Galaxy Cam­era. Co praw­da nie moż­na go nazwać smart­fonem (brak możli­woś­ci wykony­wa­nia połączeń głosowych), lecz posi­a­da wspani­ały ekran z mod­elu Galaxy S III, Androi­da Jel­ly Bean i wiele innych dobrodziejstw. Jak sobie poradzi z Nok­ią?

To się nazywa multitasking — Nokia 808 PureView i 43 aplikacje w tle!

Dodano: 01.09.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Video Tagi: , , , ,

Mul­ti­task­ing, zwany również jako wielozadan­iowość, to możli­wość otwiera­nia wielu aplikacji naraz. Nie jest żad­nym wyczynem odpale­nie kilku z nich w jed­nym momen­cie na każdym nowym smart­fonie, lecz co powiecie na 43 pro­gramy w tle na tele­fonie Nokia 808 Pure­View? Robi wraże­nie!

Nokia Lumia PureView, nowe Nokie z Symbian Belle – czy oczekiwania użytkowników pokryją się z intencjami Nokii? [Dyskusja]

Dodano: 26.08.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Nokia-World-2012

Co chwile słyszmy o nowych cieka­wostkach doty­czą­cych smart­fonów Nokia. Z pewnoś­cią zobaczymy smart­fony z linii Nokia Lumia. Możli­we, że zostaną one wzbo­ga­cone tech­nologią Pure­View. Możli­we, że zobaczymy także jak­iś smart­fon z Sym­bianem a może Nokia przed­stawi coś jeszcze ciekawszego? Zapraszam do wypowiada­nia się na ten tem­at – pamię­ta­j­cie, że to użytkown­i­cy mają główny wpływ na dal­szy rozwój w świecie tech­nologii.

Nokia pracuje nad aktualizacją oprogramowania aparatu smartfona Nokia 808 PureView

Dodano: 25.08.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3 Tagi: , , , , ,

Nokia 808 Pure­View to urządze­nie doskon­ałe dla fotografów. Wszyscy ci, którzy postanow­ili chwilę pogrze­bać w ustaw­ieni­ach aparatu mogli zostać niemile zaskoczeni, gdy tele­fon postanow­ił wykony­wać bard­zo ciemne zdję­cia. Na szczęś­cie Nokia zda­je sobie sprawę z tego prob­le­mu i już szyku­je na to aktu­al­iza­cję.

Lumia z aparatem PureView już za parę tygodni!

Dodano: 22.08.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Tak przy­na­jm­niej wyni­ka z odpowiedzi Nokii umieszc­zonej na Twit­terze. No w końcu — na takiego smart­fona czekaliśmy od daw­na!

Galeria pięknych zdjęć wykonanych Nokią 808 PureView.

Dodano: 19.08.2012 Kategorie: Galeria, Nokia, Symbian^3 Tagi: , , , , ,

Twór­c­zość topolino70 już raz goś­ciła na łamach naszej strony. Zdję­cia wyko­nane Nok­ią 808 również. Nawet jeśli ten tem­at jest wtórny, to uważam, że i tak wielką stratą było­by, gdy­bym nie omieszkał Wam przed­staw­ić tych zdjęć.

Testuj z Orange i wygraj telefony Nokia Lumia 900 i 808 PureView!

Dodano: 07.08.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Operatorzy, Symbian, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Orange rozpoczy­na zapisy do kole­jnej edy­cji konkur­su “Tes­tuj z Orange”, w którym tym razem do zdoby­cia jest 15 tele­fonów Nokia Lumia 900 i tyle samo Nokii 808 Pure­View!

Nokia 808 PureView kontra Pentax 645D — kuriozalna walka Dawida z Goliatem

Dodano: 04.08.2012 Kategorie: Galeria, Nokia, Opinie, testy, Symbian^3 Tagi: , , , ,

 

Hisz­pańs­ki ser­wis fotograficzny Quesabes­de wykon­ał intere­su­ją­cy test. Do poje­dynku stanęły dwa aparaty cyfrowe o matrycy 40 Mpix: pier­wszy został upakowany w niewielkim tele­fonie Nokii, a jego konkurentem jest lus­trzan­ka warta niemal 50 000 zł. Wynik moż­na pod­sumować jed­nym zdaniem: Megapik­se­le to nie wszys­tko.

Ten film pokazuje prawdziwą potęgę Nokii 808 PureView

Dodano: 29.07.2012 Kategorie: Newsy, Nokia Tagi: ,

Klatka-z-filmu

Szumy, rozmyte ksz­tał­ty, gubi­e­nie ostroś­ci i blade kolory — tak filmy nagry­wane tele­fon­a­mi prezen­towały się jeszcze parę lat temu. Obec­nie przy pomo­cy Nokii 808 Pure­View użytkown­ik YouTube topolino70 chce nam uświadomić, że komórką również moż­na nagry­wać zach­wyca­jące filmy.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002