Pixel Heritage – przenieś się do zdjęć z czasów Symbiana i zgarnij Nokię 808 PureView [konkurs]

Dodano: 13.12.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

Pixel Heritage

Pix­el Her­itage to bard­zo ciekawa aplikac­ja, która jak­iś czas temu pojaw­iła się w WP Mar­ket­place. Przenosi nas ona w cza­sy tele­fonów Nokia z sys­te­mem Sym­bian, gdzie z pomocą tych właśnie słuchawek może­my wykon­ać niecodzi­enne fotografie. Dodatkowo z pomocą Nokia Pol­s­ka może­cie zgar­nąć dodatkowo nagrody.

Muzyka z reklam Nokia Lumia [video]

Dodano: 07.12.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

Nokia Lumia Music

Od cza­su wypuszczenia pier­wszych smart­fonów Nokii z serii Lumia na rynek, zawsze jarałem się pod­kła­dem muzy­cznym, który jest uży­ty w tych rekla­mach. I choć nie mam telewiz­o­ra, a może właśnie przez to, lubię oglą­dać dobre reklamy – ciekawe pomysły, dobre pod­kłady muzy­czne w rekla­mach. Dlat­ego też postanow­iłem zestaw­ić dla Was naj­ciekawsze według mnie reklamy smart­fonów Nokia Lumia wraz z video wykon­aw­ców, którzy uży­czyli ścież­ki dźwiękowej do tych reklam – zapraszam.

Nokia + NFC + Multikino = darmowe bilety do kina [video]

Dodano: 09.11.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Nokia-NFC

Ciężko nazwać to miłoś­cią, ciężko o uczu­cie a jed­nak Nokia wraz z Mul­ti­kinem postanow­iła zor­ga­ni­zować bard­zo ciekawą pro­mocję na której moż­na było ode­brać za free bilet do kina. Z mar­ketingowego punk­tu widzenia była to ofer­ta Win-Win dla obu firm a dodatkowo a może nawet przede wszys­tkim sko­rzys­tali na tym klien­ci mul­ti­plek­sów i Nokii.

Nokia 808 PureView — upalna Tajlandia i pokaz sztucznych ogni

Dodano: 04.11.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Video Tagi: , , , , , ,

 

W związku z pre­mierą Nokii Lumia 920 wiele osób mogło zdążyć zapom­nieć, że pod wzglę­dem możli­woś­ci fotograficznych nie jest ona szczytem możli­woś­ci fińskiej firmy. Przy­pom­ni­jmy sobie raz jeszcze, co potrafi Nokia 808 Pure­View ze swoim 41-megapik­selowym aparatem.

Nokia 808 PureView: Mglisty poranek nad jeziorem

Dodano: 14.10.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video Tagi: , , ,

Fotograf Topolino70 na swoim kanale opub­likował kole­jny film nagrany za pomocą Nokii 808 Pure­View, który po pros­tu poraża. Nie ma wąt­pli­woś­ci, że 808 to niesamowite urządze­nie i możli­woś­ci­a­mi fotograficzny­mi bije na głowę wszys­tkie inne smart­fony, a nawet niek­tóre aparaty.

Mobile Choice Consumer Awards 2012 — Samsung Galaxy S III telefonem roku 2012!

Dodano: 07.10.2012 Kategorie: Android, Blackberry, HTC, Huawei, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Operatorzy, Pozostałe modele telefonów, Samsung, Sony, Symbian^3, Tablety, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , , ,

4 październi­ka w Lon­dynie odbyła się gala Mobile Choice Con­sumer Awards 2012, wyła­ni­a­ją­ca najlep­sze smart­fony tego roku. Nagrody zostały przyz­nane w 16 różnych kat­e­go­ri­ach. Naszych czytel­ników powin­no ucieszyć to, że Nokia także została dostrzeżona, choć nie obyło się bez małego skan­dalu.

Nokia Belle Feature Pack 2 dostępna dla smartfona Nokia 808 PureView

Dodano: 02.10.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3 Tagi: , , , ,

Nokia Belle Fea­ture Pack 2 w wer­sji 113.010.1507 właśnie trafiła do fotograficznego smart­fona Nokia 808 Pure­View. Co nowego wprowadza? Zobacz­cie w rozwinię­ciu.

Nokia Lumia 920 vs. Nokia 808 PureView vs. iPhone 5 vs. HTC One X vs. Samsung Galaxy S III — porównanie zdjęć przy słabym świetle

Dodano: 30.09.2012 Kategorie: Android, Galeria, HTC, iPhone, Newsy, Nokia, Opinie, testy, Samsung, Symbian, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

Od cza­su zaprezen­towanie nowej Nokii Lumia 920 w Internecie pojaw­iło się sporo testów porównu­ją­cych jej zdol­noś­ci fotograficzne z konkuren­cyjny­mi urządzeni­a­mi. Wyglą­da na to, że to sza­leńst­wo nie ma koń­ca — tym razem w szran­ki sta­je aż pięć różnych tele­fonów.

Nokia City Lens dostępna na Symbianie^3 — obejrzyj wideoprezentację

Dodano: 12.09.2012 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Symbian^3, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , ,

Nokia City Lens to nowa­tors­ka aplikac­ja wyko­rzys­tu­ją­ca rozsz­er­zoną rzeczy­wis­tość, która umożli­wia wyszuki­wanie intere­su­ją­cych miejsc w pobliżu. Ter­az sko­rzys­tać z niej mogą także posi­adacze fotograficznej Nokii 808 Pure­View oraz posi­adacze innych smart­fonów z Symbianem^3.

[Video] Nokia Belle Feature Pack 2 dla smartfona Nokia 808 PureView

Dodano: 07.09.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Video Tagi: , , ,

 

Nokia 808 Pure­View otrzy­mała aktu­al­iza­cję Nokia Belle Fea­ture Pack 2, która wprowadza szereg usprawnień. Jak się prezen­tu­je? Zapraszam do obe­jrzenia wideo oraz zapoz­na­nia się z listą zmi­an.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002